MENY

Dialogmöte om bäckenrehabilitering i Västerbotten

Syftet med mötet är att alla inom rehabiliteringsprofessionen och patientföreträdare träffas, samråder och utbyter erfarenheter. Vi definierar vårt uppdrag utifrån framtagen modell och arbetssätt.

Tid: 26 september 08:30 - 16:30

Plats: Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Kostnad:        Kostnadsfritt

Anmälan:       Anmäl deltagande och ev behov av specialkost senast den 18/9 via LÄNK HÄR.

Program

08.30 – 09.00 Kaffe

09.00 – 09.15 Presentation av rehabiliteringsprofessioner i Västerbotten.

09.15 – 09.45 Modell och arbetssätt för rehabilitering i norra regionen.

Anette Lundqvist projektledare RCC Norr, Carin Innala, lokalt ansvarig för bäckencancerrehabilitering

09.45 – 10.30 Befintlig klinisk verksamhet redovisas från respektive sjukhus inkl. samarbeten mellan kliniker.

Representanter från sjukvård och patientföreträdare från Lycksele, Skellefteå och Umeåberättar            

10.30 – 11.15  Kronisk Diarré

Pontus Karling, gastroenterolog

11.15  12.00 Workshop med indelning i grupper.

  • Strukturerad behovsinventering  Distresstermometer
  • Handläggning av olika besvär inom och mellan processteamen
  • MDK-rehabilitering – remissmall, rutiner                 

12.00  13.00 Gemensam lunch på hotell Björken.

13.00 15.00 Fortsatt arbete med fika 14.30.

15.00  16.00 Återsamling för redovisning.

16.00  16.30 Summering och avslut.

Varmt välkommen!

Kontakt:

Anette Lundqvist
Projektledare för bäckenrehabilitering
RCC Norr
Tfn 072-245 44 90


Sidan uppdaterad: 4 september 2017