MENY

Dialogmöte om bäckenrehabilitering i Västernorrland

Syftet med mötet är att all personal inom rehabiliteringsprofessionen och patientföreträdare träffas, samråder och utbyter erfarenhet. Vi definierar vårt uppdrag utifrån framtagen modell och arbetssätt.

Tid: 7 september 08:30 - 16:30

Plats: Stora salen, länssjukhuset i Sundsvall

Kostnad:        Kostnadsfritt

Anmälan:       Anmäl ditt deltagande och ev behov av specialkost NU senast den 1/9 via LÄNK HÄR.

Program

08.30 – 09.00 Kaffe

09.00 – 09.15 Presentation av rehabiliteringsprofessioner i Västernorrland

09.15 – 09.45 Modell och arbetssätt för rehabilitering i regionen
Anette Lundqvist projektledare RCC Norr, Carina Backman lokal ansvarig bäckencancerrehabilitering

09.45 – 10.30 Befintlig klinisk verksamhet redovisas från respektive sjukhusinkl. samarbeten mellan kliniker

Representanter från sjukvård och patientföreträdare från Örnsköldsvik, Sundsvall och Sollefteå berättar                

10.30 – 11.00 Har vi behov av utbildning?
Anette Lundqvist och patientföreträdare

11.00 – 12.00 Workshop med indelning i grupper.

  • Strukturerad behovsinventering – Distresstermometer
  • Handläggning av olika besvär inom och mellan processteamen
  • MDK-rehabilitering – remissmall och rutiner                     

12.00 – 13.00 Gemensam lunch

13.00 – 15.00 Fortsatt arbete med fika 14.30

15.00 – 16.00 Återsamling för redovisning

16.00 – 16.30 Summering och avslut

Varmt välkommen!

Kontakt:

Anette Lundqvist
Projektledare för bäckenrehabilitering
RCC Norr
Tfn 072-245 44 90


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 1 september 2017