MENY

Workshop för Rehabspåret. Inställd!

Införandeprojektet Rehabspåret avslutades den 31 mars 2018.
En workshop var planerad till den 10 april, men ställs nu in på grund av för få anmälda deltagare.
Deltagare i projektet erbjuds att i stället delta i ett videomöte den 10 april alternativt den 13 april.
Mer information om detta ges av projektledarna.

Tid: 10 april - 13 april

Plats: Videomöte

Har du frågor, hör gärna av dig till någon av oss:

Per Fransson, projektledare vid RCC norr. Tfn: 070-694 71 59. 
E-post: per.fransson@vll.se 

Katja Vuollet Carlsson, samordnare för kontaktsjuksköterskor i norra regionen, regional processledare för cancerrehabilitering vid RCC Norr. Tfn: 090-785 35 20. E-post: katja.vuollet@vll.se


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 3 april 2018