MENY

Uppföljning av projektet sunda solvanor för alla barn

Till dig som är folkhälsochef, BHV-chef, BHV-överläkare och primärvårdschef i norra sjukvårdsregionen.

Härmed inbjuds du till redovisning av slutrapport och resultat från projektet Sunda solvanor, med efterföljande diskussion om hur varje landsting/region kan arbeta vidare med detta inom barnhälsovården under 2018.

Tid: 16 januari 14:00 - 16:00

Plats: Konferensrummet på RCC Norr, Nus, Umeå. Möjlighet finns även att delta via video eller telefon.

Anmäl dig HÄR senast den 10 januari 2018.

Vid anslutning via video:

Videonummer att ringa är 1247156 (ej sjunetanslutna ringer 1247156@vll.se).

Om du vill delta per telefon, ring 090-71 58 40, tryck sedan 1247156#

-        Vi uppmuntrar till att ni ringer in ca 5 minuter innan mötets start.

-        Stäng gärna av mikrofonen om ni bara lyssnar.

Vid tekniska problem vänd er till respektive landstings/regions supportorganisation:

VLL: 090-785 90 90

RN: 0920-710 10 val 3

LVN: 060-18 20 90

RJH: 063-15 49 00

Varmt välkommen till mötet

Bakgrund

Projektet Sunda solvanor är en del av det cancerpreventiva arbete som Regionalt cancercentrum norr och Norrlandstingen gemensamt bedriver och syftar till att genom BVC informera småbarnsföräldrar om hur de kan skydda sitt barns känsliga hud mot solens starka strålar.

RCC Norr har bekostat projektet och det har inte medfört några extrakostnader för BHV-enheterna eller landstingen under de två projektåren. Kampanjen avslutades efter sommaren 2017, men varje landsting/region har möjlighet att fortsätta driva det själva och att använda materialet från projektet och anpassa det till egna ramar.

Att förebygga hudcancer

Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. Personer som bränner sig i solen som barn har större risk att utveckla hudcancer senare i livet. Därför är barn och föräldrar en prioriterad målgrupp för primärpreventiva insatser inom området. Projektet Sunda Solvanor har som syfte att uppmuntra beteenden som kan förhindra att hudcancer utvecklas.

Mer information

porträtt

Senada Hajdarevic

projektledare Sunda solvanor, distriktssköterska

RCC Norr


Sidan uppdaterad: 14 december 2017