MENY

Regiondag om cancerrehabilitering

Profession inom cancervården hälsas varmt välkomna till en regiondag om cancerrehabilitering under temat "Teamet i cancervården".

Tid: 18 oktober 09:30 - 16:00

Plats: Fullmäktigesalen i Landstingshuset, Umeå

Anmäl dig HÄR senast 12 oktober.

09.30 Välkommen

09.35 Regional och lokal information

Bensträckare

10.40 Att arbeta i team – erfarenheter från Geriatriskt centrums ortopedgeriatriska hemrehabteam och Geriatriska öppenvårdsteamet vid Nus. Emma Hägglund, leg. sjukgymnast, Ortopedgeriatriska hemrehabteamet och Låtta Hasselgren, leg. sjukgymnast, specialist i geriatrik, Geriatriska öppenvårdsteamet.

11.20 Bikupa

11.45 Lunch

12.45 Professionsdiskussioner

13.50 Rehabilitering efter hjärntumör. Anna Nordlander, arbetsterapeut i mobila stroketeamet och mobila hjärntumörsteamet.

14.10 Nivåstrukturering av rehabiliteringsinsatser. Anette Lundqvist, regional processledare för bäckenrehabilitering.

14.30 Fika

15.00 Vem gör vad? Maria Roos, lokal processtödjare i Region Västernorrland.

15.20 Avslut och utvärdering

Kontaktperson: Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare vid RCC Norr

E-post: katja.vuollet@vll.se

Telefon: 090-785 35 20, mobil 072-506 20 75.


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 9 oktober 2018