MENY

Kalender för RCC Norr


16
JAN
2018

Norr

Uppföljning av projektet sunda solvanor för alla barn

Tid: 16 januari 2018 14:00 - 16:00
Plats: Konferensrummet på RCC Norr, Nus, Umeå. Möjlighet finns även att delta via video eller telefon.

Till dig som är folkhälsochef, BHV-chef, BHV-överläkare och primärvårdschef i norra sjukvårdsregionen. Härmed inbjuds du till redovisning av slutrapport och resultat från projektet Sunda solvanor, med efterföljande diskussion om hur varje landsting/region kan arbeta vidare med detta inom barnhälsovården under 2018.


18
JAN
2018

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 18 januari 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Sven Törnberg, Institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet i Stockholm.


25
JAN
2018

Samverkan

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Tid: 25 januari 2018 - 26 januari 2018
Plats: Malmö

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?


4
FEB
2018

Samverkan

Världscancerdagen 2018

Tid: 4 februari 2018 10:00 - 16:00
Plats: Sheraton Stockholm Hotell, Tegelbacken 6, Stockholm

För nionde året arrangerar Nätverket mot cancer traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari.


1
MAR
2018

Norr

Bättre vårdkedjor

Tid: 1 mars 2018 13:00 - 16:00
Plats: Via video och på olika platser i regionen

Välkommen till fortbildning för koordinatorer inom standardiserade vårdförlopp (SVF), i norra sjukvårdsregionen.


1
MAR
2018

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 1 mars 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Mikael Johansson, Institutionen för strålningsvetenskaper/ onkologi, Umeå universitet


8
MAR
2018

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 8 mars 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Maria Planck, institutionen för klinisk forskning, universitetsjukhuset i Lund.


12
MAR
2018

Norr

Sexuell hälsa vid cancer

Tid: 12 mars 2018 09:00 - 16:30
Plats: Fullmäktigesalen, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

RCC Norr och Sexologiskt centrum arrangerar gemensamt en utbildning för profession inom cancervården, om sexuell hälsa vid cancer. Under förmiddagen hälsas också patientrepresentanter varmt välkomna.


10
APR
2018

Norr

Workshop för Rehabspåret. Inställd!

Tid: 10 april 2018 - 13 april 2018
Plats: Videomöte

Införandeprojektet Rehabspåret avslutades den 31 mars 2018. En workshop var planerad till den 10 april, men ställs nu in på grund av för få anmälda deltagare. Deltagare i projektet erbjuds att i stället delta i ett videomöte den 10 april alternativt den 13 april. Mer information om detta ges av projektledarna.


19
APR
2018

Norr

Regionala cancerdagar 2018

Tid: 19 april 2018 - 20 april 2018
Plats: Humanisthuset, Hörsal E, Umeå universitet.

RCC Norr bjuder in regionala chefsamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare i norra regionen till två innehållsrika dagar, där vi gemensamt ska ta fortsatta steg i att utveckla regionens cancervård och forskning.


3
MAJ
2018

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 3 maj 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, byggnad 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Beatrice Melin, Institutionen för strålningsvetenskap, Onkologi, Umeå Universitet.


16
MAJ
2018

Norr

Psykosocial hälsa vid cancer

Tid: 16 maj 2018 09:00 - 16:30
Plats: Bergasalen, byggnad 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå eller via videolänk.

RCC Norr arrangerar en utbildning för profession inom cancervården, om psykosocial hälsa vid cancer. Under förmiddagen hälsas också patientrepresentanter varmt välkomna.


17
MAJ
2018

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 17 maj 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Föreläser gör Simon Ekman, institutionen för onkologi- patologi, Karolinska Institutet.


12
JUN
2018

Samverkan

ANCR konferens om cancerregister och cancerepidemiologisk forskning

Tid: 12 juni 2018 10:00 - 14 juni 2018 17:00
Plats: Stracta Hotel, Hella, Island

Denna årliga konferens ses av många som den allra bästa som rör arbete kring cancerregister och cancerepidemiologisk forskning. Mötet ger också tillfälle till att träffa nordiska kollegor, utbyta erfarenheter och starta samarbeten.


14
JUN
2018

Samverkan

Uppsala Health Summit: Care for Cancer

Tid: 14 juni 2018 09:00 - 15 juni 2018 17:30
Plats: Uppsala

Uppsala Health Summit är en återkommande internationell arena för dialog om utmaningar för hälso- och sjukvård och hur vi kan övervinna dem.


3
JUL
2018

Samverkan

Cancerdagen i Almedalen 2018

Tid: 3 juli 2018 08:45 - 11:30
Plats: Aulan, Visby lasarett

RCC i samverkan arrangerar Cancerdagen i Almedalen för sjunde året i rad. Liksom förra året håller vi till i aulan på Visby lasarett. Och precis som i fjol är det tisdag som gäller. Välkommen 3 juli kl. 8.45-11.30 !


29
AUG
2018

Norr

Elektronisk Min Vårdplan – patientens resedokument genom vården

Tid: 29 augusti 2018 13:00 - 15:00
Plats: Videolänk från sjukhus i norra regionen. Uppkoppling sker via videonummer 1247156 (för ej Sjunetanslutna 1247156@vll.se).

Regionalt cancercentrum norr inbjuder till ett informationsmöte via video om den nya elektroniska Min vårdplan som är under utveckling.


18
SEP
2018

Norr

Regional nätverksträff för profession inom palliativ vård i norra sjukvårdsregionen

Tid: 18 september 2018 - 19 september 2018
Plats: OSD kongress/event/nöje. Krondikesvägen 93, Östersund

Palliativt kompetenscentrum norr (PKC) och Storsjögläntan hälsar dig varmt välkommen till konferens den 18–19 september. Vi träffas på OSD i Östersund.


19
SEP
2018

Norr

Nätverksträff för Diagnostiska centrum

Tid: 19 september 2018 09:30 - 15:30
Plats: OBS! Ansia konferens

Nu är det dags för andra nätverksträffen för Diagnostiska centrum i norra sjukvårdsregionen. DC i Lycksele inbjuder till en heldag med mycket nätverkande och annat matnyttigt.


8
OKT
2018

Samverkan

Workshop kring organiserad PSA-testning

Tid: 8 oktober 2018
Plats: Citykonferensen/Ingenjörshuset, Stockholm

Workshopens syfte är att diskutera och fastställa förslaget till handlingsplan för organiserad PSA-testning som skickades på remiss den 3 september.


18
OKT
2018

Norr

Regiondag om cancerrehabilitering

Tid: 18 oktober 2018 09:30 - 16:00
Plats: Fullmäktigesalen i Landstingshuset, Umeå

Profession inom cancervården hälsas varmt välkomna till en regiondag om cancerrehabilitering under temat "Teamet i cancervården".


18
OKT
2018

Norr

Cancerseminarium RCC norr

Tid: 18 oktober 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Rikard Landberg, Professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola.


23
OKT
2018

Norr

Dialogmöte bäckenrehabilitering – Norrbotten är INSTÄLLT

Tid: 23 oktober 2018
Plats: OBS! gäller enbart mötet i Norrbotten

Mötet den 23 oktober i Norrbotten är inställt p.g.a. för få anmälda deltagare.


25
OKT
2018

Samverkan

Nationell utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Tid: 25 oktober 2018
Plats: RCC Stockholm-Gotland, Bourgogne, Usine Conference Västgötagatan 2, 3 tr, Stockholm

Regionala cancercentrum bjuder in till den första nationella utbildningsdagen för dysplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.


26
OKT
2018

Samverkan

Den krokiga vägen

Tid: 26 oktober 2018 09:30 - 16:00
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Välkommen till nationell temadag om onkologisk och understödjande behandling. Styrgruppen för det Nationella Registret för Esofagus och Ventrikelcancer (NREV) inbjuder dig som arbetar med patienter med dessa cancersjukdomar.


6
NOV
2018

Norr

Dialogmöte bäckencancer-rehabilitering – Västernorrland

Tid: 6 november 2018
Plats: Sundsvalls sjukhus, Stora salen

Åter dags för dialogmöte i Västernorrland. Syftet med mötet är att sjukvårdspersonal inom bäckencancerrehabiliteringen och patientföreträdare ska få samråda kring strukturerad rehabilitering och utbyta erfarenheter inom regionen.


15
NOV
2018

Norr

Dialogmöte bäckencancer-rehabilitering – Västerbotten

Tid: 15 november 2018
Plats: Umeå: Fullmäktigesalen i landstingshuset, Skellefteå lasarett: Tranbäret, Lycksele lasarett: Ripan.

Åter dags för dialogmöte i Västerbotten. Syftet med mötet är att sjukvårdspersonal inom bäckencancerrehabilitering och patientföreträdare ska få samråda kring strukturerad rehabilitering och utbyta erfarenheter inom regionen.


15
NOV
2018

Samverkan

Nordic collaboration cancer care pathways

Tid: 15 november 2018 11:00 - 17:00
Plats: Konferens 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Välkommen till det tredje mötet om gemensam forskning kring pakkeforløp – standardiserade vårdförlopp i cancervården. Mötet kommer att hållas på engelska.


16
NOV
2018

Samverkan

Nordiskt möte om Diagnostiska Centrum

Tid: 16 november 2018 10:00 - 17:00
Plats: Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Syftet med mötet är att deltagarna ska få en allmän överblick om Diagnostiska Centrum (DC) i våra olika länder. Vilka erfarenheter har vi gjort? Vad kan vi lära av varandra? Även forskning som berör och bedrivs vid DC kommer att presenteras.


20
NOV
2018

Norr

Dialogmöte bäckencancer-rehabilitering – Jämtland Härjedalen

Tid: 20 november 2018
Plats: Köpmangatan 24, lokal: Fjärsman

Åter dags för dialogmöte i Östersund. Syftet med mötet är att sjukvårdspersonal inom bäckencancerrehabilitering och patientföreträdare ska få samråda kring strukturerad rehabilitering och utbyta erfarenheter inom regionen.


27
NOV
2018

Norr

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Tid: 27 november 2018 09:30 - 16:00
Plats: via video eller i fullmäktigesalen, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Som ett led i utvecklingen av kontaktsjuksköterskans uppdrag, roll och arbetsuppgifter i cancervården, inbjuds norra regionens kontaktsjuksköterskor till en regional utbildningsdag.


13
DEC
2018

Norr

Årets sista cancerseminarium (Ny tid och plats!)

Tid: 13 december 2018 14:00 - 15:00
Plats: Bergasalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus

Föreläser gör Vessela N. Kristensen, Department of Clinical Molecular Biology, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo. Obs! ny tid och ny lokal för detta tillfälle.