MENY

Kalender för RCC Norr


16
JAN
2018

Norr

Uppföljning av projektet sunda solvanor för alla barn

Tid: 16 januari 2018 14:00 - 16:00
Plats: Konferensrummet på RCC Norr, Nus, Umeå. Möjlighet finns även att delta via video eller telefon.

Till dig som är folkhälsochef, BHV-chef, BHV-överläkare och primärvårdschef i norra sjukvårdsregionen. Härmed inbjuds du till redovisning av slutrapport och resultat från projektet Sunda solvanor, med efterföljande diskussion om hur varje landsting/region kan arbeta vidare med detta inom barnhälsovården under 2018.


18
JAN
2018

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 18 januari 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Sven Törnberg, Institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet i Stockholm.


25
JAN
2018

Samverkan

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Tid: 25 januari 2018 - 26 januari 2018
Plats: Malmö

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?