MENY

Kalender för RCC Norr


6
NOV
2018

Norr

Dialogmöte bäckencancer-rehabilitering – Västernorrland

Tid: 6 november 2018
Plats: Sundsvalls sjukhus, Stora salen

Åter dags för dialogmöte i Västernorrland. Syftet med mötet är att sjukvårdspersonal inom bäckencancerrehabiliteringen och patientföreträdare ska få samråda kring strukturerad rehabilitering och utbyta erfarenheter inom regionen.


15
NOV
2018

Norr

Dialogmöte bäckencancer-rehabilitering – Västerbotten

Tid: 15 november 2018
Plats: Umeå: Fullmäktigesalen i landstingshuset, Skellefteå lasarett: Tranbäret, Lycksele lasarett: Ripan.

Åter dags för dialogmöte i Västerbotten. Syftet med mötet är att sjukvårdspersonal inom bäckencancerrehabilitering och patientföreträdare ska få samråda kring strukturerad rehabilitering och utbyta erfarenheter inom regionen.


15
NOV
2018

Samverkan

Nordic collaboration cancer care pathways

Tid: 15 november 2018 11:00 - 17:00
Plats: Konferens 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Välkommen till det tredje mötet om gemensam forskning kring pakkeforløp – standardiserade vårdförlopp i cancervården. Mötet kommer att hållas på engelska.


16
NOV
2018

Samverkan

Nordiskt möte om Diagnostiska Centrum

Tid: 16 november 2018 10:00 - 17:00
Plats: Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Syftet med mötet är att deltagarna ska få en allmän överblick om Diagnostiska Centrum (DC) i våra olika länder. Vilka erfarenheter har vi gjort? Vad kan vi lära av varandra? Även forskning som berör och bedrivs vid DC kommer att presenteras.


20
NOV
2018

Norr

Dialogmöte bäckencancer-rehabilitering – Jämtland Härjedalen

Tid: 20 november 2018
Plats: Köpmangatan 24, lokal: Fjärsman

Åter dags för dialogmöte i Östersund. Syftet med mötet är att sjukvårdspersonal inom bäckencancerrehabilitering och patientföreträdare ska få samråda kring strukturerad rehabilitering och utbyta erfarenheter inom regionen.


27
NOV
2018

Norr

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Tid: 27 november 2018 09:30 - 16:00
Plats: via video eller i fullmäktigesalen, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Som ett led i utvecklingen av kontaktsjuksköterskans uppdrag, roll och arbetsuppgifter i cancervården, inbjuds norra regionens kontaktsjuksköterskor till en regional utbildningsdag.