MENY

Seminarie om att arbeta för att främja fysisk aktivitet

Från FYSS till patientcentrerat samtal.
Information om Stoppkampanjen och Startkampanjen.

Tid: 4 maj 09:00 - 12:00

Plats: Hela norra regionen via video

För mer information om plats för seminariet och anmälan, kontakta kontaktperson i ditt landsting (se längst ned). Anmäl dig senast den 27 april 2016.

Målgrupp

Alla anställda inom hälso- och sjukvården i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland samt andra intresserade.

Program

09.00  Inledning.

09.05  STOPP- och START-kampanjer. Vad, hur, när, varför?

09.45  Fika.

10.15  Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet.Från FYSS till patientcentrerat samtal. Medverkande: Patrik Wennberg, adjungerad lektor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, Umeå universitet; distriktsläkare; redaktör för kapitlet ”Fysisk aktivitet som prevention” i FYSS och författare till avsnittet ”Förtida död oavsett orsak”.

12.00            Slut.

Anmäl dig senast den 27 april 2016.

Kontaktpersoner

Landstinget Västernorrland: Iwona Jacobsson,

iwona.jacobsson@lvn.se

Norrbottens läns landsting: Margareta Eriksson, 

margareta.eriksson@nll.se

Region Jämtland Härjedalen: Marie Eriksson, 

marie.15.eriksson@regionjh.se

Västerbottens läns landsting: Cecilia Edström,

cecilia.edstrom@vll.se

Välkommen!


Sidan uppdaterad: 1 april 2016