RCC Norrs medarbetare

Här finner du kontaktuppgifter till RCC Norrs medarbetare i bokstavsordning efter förnamn.
Besöksadress:
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 5B, plan 0.
Målpunkt PA eller P.

porträtt

Anna Stecksén

vårdutvecklare, regional SVF-samordnare

porträtt

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

porträtt

Barbro Numan Hellquist

statistiker

porträtt

Birgitta Fransson

registeradministratör

porträtt

Björn Tavelin

statistiker

porträtt

Carin Nylander

forskningssköterska

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Christina Edwinsdotter Ardnor

medicinskt ledningsansvarig, onkolog

Cancergenetisk mottagning

porträtt

David Norman

nationell samordnare/projektledare för kvalitetsuppföljning av SVF

porträtt

Elisabeth Stenman

genetisk vägledare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Eva Sjöström

medicinsk sekreterare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Fredrik Wallin

koordinator PKC, processledare

porträtt

Gunilla Andersson

registeradministratör

porträtt

Helena Strömqvist

samordnande kontaktsjuksköterska urologi

RCC Norr

porträtt

Jenny Bellgran

registeradministratör

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare, processledare cancerrehabilitering, nationell vårdprogramhandläggare

porträtt

Kerstin Rehn

registeradministratör

porträtt

Lena Lundkvist

handläggare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Malin Andersson

registeradministratör

porträtt

Marie Lundholm

forskningssamordnare, forskningsingenjör

porträtt

Ove Andrén

medicinskt sakkunnig/rådgivare

RCC Norr

porträtt

Ove Björ

statistiker, samordnare

porträtt

Päivi Persson

registerproduktägare

porträtt

Sonia Katsuura

registeradministratör

porträtt

Wannes Van Assche

projektkoordinator för stöd till unga cancerdrabbade