RCC Norrs medarbetare

Här finner du kontaktuppgifter till RCC Norrs medarbetare i bokstavsordning efter förnamn.
Besöksadress:
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 3B, målpunkt G21.

porträtt

Angela Hägg

vårdutvecklare, projektsamordnare

RCC Norr

porträtt

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

porträtt

Benny Björkblom

Forskningssamordnare

porträtt

Carin Nylander

forskningssköterska

Cancergenetisk mottagning

porträtt

David Norman

nationell samordnare/projektledare för kvalitetsuppföljning av SVF

porträtt

Elisabeth Stenman

genetisk vägledare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Fredrik Wallin

koordinator PKC, processledare

porträtt

Gunilla Andersson

registeradministratör

porträtt

Håkan Jonsson

statistiker, processledare mammografi, koordinator

porträtt

Jens Nyström

processledare, onkologisjuksköterska

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare, processledare cancerrehabilitering, nationell vårdprogramhandläggare

porträtt

Kerstin Rehn

registeradministratör, sjuksköterska

porträtt

Lena Lundkvist

handläggare

Cancergenetisk mottagning

porträtt

Linda Nilsson

registeradministratör

porträtt

Lisa Tykosson

registerproduktägare

porträtt

Malin Andersson

registeradministratör

porträtt

Rasmus Åkerlund

systemutvecklare

porträtt

Sonia Katsuura

registeradministratör

porträtt

Åsa Sundberg

systemutvecklare

Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 29 juni 2018