MENY

Nyheter

Nyheter från RCC Norr.

2
OKT
2019

Norr

Cancerforskare från hela landet samlas i Umeå

Det är inte bara EU som har toppmöte i Umeå denna vecka. Över 200 av landets främsta cancerforskare samlas också för Swedish Cancer Research Meeting, på Umeå Folkets Hus. Som första RCC är Regionalt cancercentrum norr en av medarrangörerna.


10
SEP
2019

Norr

Ny processledare vill förbättra samarbetet i norr

Fabian Hofmann är ny regional processledare för njurcancer i norra regionen. I sin nya roll vill han bidra till en bättre vård för patientgruppen och öka samarbetet i sjukvårdsregionen.


18
JUN
2019

Norr

Nyhetsbrev från RCC Norr

Årets femte nyhetsbrev är ute nu. Det handlar bland annat om norra sjukvårdsregionens nya cancerplan. Du får också information om vilka nationella vårdprogram som blivit uppdaterad och om forskningsprojekt inom standardiserade vårdförlopp.


11
JUN
2019

Norr

Norra regionens strategi för cancervården

En ny strategisk regional cancerplan är framtagen och finns nu publicerad på RCC Norrs webbplats. Utifrån cancerplanen har sedan de fyra Norrlandsregionerna formulerat handlingsplaner för att beskriva hur respektive region avser förverkliga cancerplanens intentioner.


26
APR
2019

Norr

"RCC ska skapa en god, jämlik och patientfokuserad vård"

I mars tillträdde professor Hans Hägglund både som ordförande i RCC i samverkan och som nationell cancersamordnare. Under våren reser han runt och besöker landets regionala cancercentrum och möter vårdprofession inom cancervården. Den 25 april var det Regionalt cancercentrum norr och Norrlands universitetssjukhus, som hade äran att få besök.


12
APR
2019

Norr

Nyhetsbrev för april ute nu

Nu kan du ta del av årets tredje Nyhetsbrev från RCC Norr. Det handlar bland annat om norra regionens cancerdagar som gick av stapeln den 4-5 april. Du kan också läsa om patientöversikter inom cancervården och uppdaterade nationella vårdprogram.


11
APR
2019

Norr

Cancerforskningens dag om individualiserad cancerbehandling

Den 5 april hölls för åttonde gången i ordningen den årliga cancerforskningsdagen i Umeå. Temat var Individualiserad cancerbehandling – från vision till verklighet. Cancerforskningsintresserade samlades på Norrland universitetssjukhus för att lyssna på föreläsningar om patientnära kliniska studier och om grundläggande molekylärbiologisk cancerforskning.


10
APR
2019

Norr

Screening för cancer räddar liv

Vid Norra Regionens Cancerdag i april, uppmärksammades några av de screeningverksamheter som finns eller ska starta inom cancerområdet. Att genom screening regelbundet utföra tester och undersökningar i olika grupper av till synes friska människor, är en viktig del i arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka cancer.


8
APR
2019

Norr

Träning ger goda effekter vid och efter cancer

I början av april samlades vårdprofession, patientföreträdare och cancerforskare från norra sjukvårdsregionen, till den årliga Cancerdagen. Den arrangerades av RCC Norr på Norrlands universitetssjukhus och hade två teman; Träning och Cancer samt Screening.


18
MAR
2019

Norr

Risk för cancer kan i förväg spåras i blodet

Vissa allvarliga cancertyper kan kopplas till förändringar i olika proteiner i blodet, som kan spåras ända upp till 25 år före insjuknandet. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.


12
MAR
2019

Norr

Nyhetsbrev från RCC Norr

Regionalt cancercentrum publicerar tio nyhetsbrev om året. I det senaste kan du bland annat läsa om Min vårdplan via nätet, cancerrehabilitering och hur vi följer upp de standardiserade vårdförloppen inom cancervården.

Norr

Anna är ny vårdutvecklare vid RCC Norr

Anna Stecksén från Umeå har nyligen tillträtt en tjänst som vårdutvecklare vid RCC Norr. I grunden är hon sjukgymnast men har även en master i folkhälsovetenskap och disputerade 2017 på en avhandling om implementering av en behandlingsmetod inom svensk strokevård.


6
FEB
2019

Norr

Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

Omkring tio gånger per år skickar RCC Norr ut nyhetsbrev till hundratals prenumeranter. Nu finns ett nytt nyhetsbrev publicerat på www.rccnorr.se.


25
JAN
2019

Norr

Onkologisk specialistsjukvård nära patienten förenklar vardagen

Två dagar i veckan åker sjuksköterskan Catharina Herbst från Sundsvall till Ånge hälsocentral, för att ha mottagning för onkologpatienter från området. Hon utför enklare onkologiska behandlingar, gör omläggningar, provtagningar och följer upp patienter. – Vi är stolta över att tänka utanför boxen, säger hon.


8
JAN
2019

Norr

Ny forskningssamordnare vid RCC Norr

RCC Norrs nya forskningssamordnare heter Marie Lundholm och arbetar till vardags vid institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå universitet. Hon är i grunden teknisk biolog. Under sin forskarutbildning studerade hon immunförsvaret och bakomliggande genetik i en musmodell som spontant får diabetes. Eftersom Marie tycker att immunförsvaret är så spännande har hon fortsatt på det spåret. Nu undersöker hon immunförsvarets roll för patienter med prostatacancer.


8
OKT
2018

Norr

Cancergenetisk utredning räddar liv

Vid Cancergenetisk mottagning i Umeå utreds familjer när det finns en misstanke om ärftlig cancer. Syftet är att kunna erbjuda regelbundna kontroller och förebyggande åtgärder i de familjer där det finns en ökad cancerrisk. – Vårt uppdrag är att förebygga eller tidigt upptäcka cancer, säger Elisabeth Stenman som är genetisk vägledare vid mottagningen.


3
OKT
2018

Norr

Statistiker följer upp cancervården i norr

Vid RCC Norr arbetar flera statistiker med att ta fram rapporter med statistik från de kvalitetsregister som finns inom cancerområdet. En gång om året publiceras även en diagnosövergripande uppföljning av kvalitetsregistren, gällande patienter i norra regionen. Nu finns årets rapport publicerad på cancercentrum.se.


1
OKT
2018

Norr

Profession inom specialiserad palliativ vård möttes i Östersund

Företrädare för specialiserad palliativ vård i norra sjukvårdsregionen möttes nyligen i Östersund för en regional nätverksträff. Till mötet kom omkring 60 personer, från Kalix i norr till Sundsvall i söder. I stort sett samtliga enheter inom specialiserad palliativ vård fanns representerade.


13
SEP
2018

Norr

Angela är ny vårdutvecklare vid Regionalt cancercentrum

I somras anställdes Angela Hägg som vårdutvecklare vid RCC Norr. Hon är onkologisjuksköterska och har tidigare arbetat både på Cancercentrum och Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Till RCC Norr kommer hon dock direkt från Memeologen – Västerbottens läns landstings utvecklingsenhet.


28
AUG
2018

Norr

SVF-data bör tolkas med försiktighet

Satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården har pågått sedan 2015. SVF beskriver vilka utredningar som ska göras vid cancermisstanke, och vilken tidsgräns som gäller för respektive diagnos.