MENY


12
JUN
2015

Norr

Webbutbildning i allmän palliativ vård

Du har väl inte missat den webbaserade utbildningen i allmän palliativ vård? Den är tillgänglig för all vårdpersonal i både kommuner och landsting. Drygt 1500 personer har hittills påbörjat utbildningen, varav 880 har slutfört den i dagsläget.