MENY


24
NOV
2015

Norr

När får vi ett rökfritt Sverige?

Tobaksbolagen tillåts sälja en produkt som ”rätt” använd i förtid dödar varannan användare. Tobaksröken innehåller nämligen 8000 ämnen varav 50 är cancerframkallande.


10
NOV
2015

Norr

Varje dag räknas i cancervården

”Varje dag räknas” är en nationell satsning för kortare väntetider och bättre kvalitet i cancervården, oavsett var i landet man bor. Igår publicerade Västerbottens läns landsting en artikel om hur arbetet fortlöper i länet.


6
NOV
2015

Norr

Vacciner mot livmoderhalscancer orsakar inte CRPS eller POTS

Unga kvinnor och deras föräldrar kan känna sig lugna. Cervarix och Gardasil orsakar inte POTS eller smärtsyndromet CRPS. Den Europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté är enhällig och mycket tydlig i sitt utlåtande.

Norr

”Lägg din energi på saker du kan påverka”

Uppmaningen kommer från Pernilla Andersson, chefredaktör för tidningen Topphälsa, som besökte RCC Norrs temadag om cancerrehabilitering och levnadsvanor. Pamela talade inspirerande om hur det är att leva och träna trots cancer.


5
NOV
2015

Norr

Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

Vilka nya standardiserade vårdförlopp är på gång inom cancervården? Vad heter RCC Norrs två nya processledare för cancerrehabilitering? Hur kan cancer förebyggas genom ändrade levnadsvanor? Bland annat dessa frågor får du svar på i vårt senaste nyhetsbrev.


4
NOV
2015

Norr

Det går att förebygga cancer

En tredjedel av all cancer skulle kunna undvikas genom ändrade levnadsvanor. Rökning har en stark koppling till lungcancer men också till flera andra cancerformer. Alkohol, ohälsosam kost, stillasittande, övervikt och solande ökar risken för cancer. Det finns även miljöfaktorer, som strålning och luftföroreningar, som bidrar till ökad cancerrisk. Men trots att det finns tydliga vetenskapliga bevis för att livsstilen har en stor betydelse, är kunskapen om detta inte särskilt utbredd.


2
NOV
2015

Norr

Läkare måste hitta egna modeller för utredning av tjocktarmscancer

– När riktlinjer saknas, måste varje enskild läkare skapa en egen modell för hur F-Hb skall användas. Det är inte bra ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det menar fyra forskare i region Jämtland Härjedalen och Västerbotten – Cecilia Högberg, Eva Samuelsson, Mikael Lilja och Eva Fhärm – som nyligen har fått en vetenskaplig artikel publicerad i den medicinska tidskriften BMC Family Practice.