MENY


19
AUG
2016

Norr

Rehabilitering minskar biverkningar av cancerbehandling

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har kommit överens som att göra en speciell satsning på kvinnors hälsa. Som en del i detta har Regionalt cancercentrum norr (RCC) startat ett projekt med syfte att förbättra omhändertagandet och samordna rehabiliteringen av patienter som har komplikationer efter cancerbehandling i bäckenområdet.


16
AUG
2016

Norr

Genetisk kniv prövas på människor

En molekylär genetisk kniv som upptäcktes för fyra år sedan, av bland annat forskaren Emmanuelle Charpentier, ska för första gången prövas vid medicinsk behandling av människor.


10
AUG
2016

Norr

Risken att dö av svår prostatacancer kan halveras

I dag får de flesta män som drabbats av mycket avancerad prostatacancer enbart hormonell behandling för att bromsa sjukdomen. Men en ny svensk studie av forskare på Umeå universitet pekar på att risken att dö kan minska avsevärt med strålbehandling eller operation.