Kortfilm om standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 5 februari 2016

Nu finns en kortare version av en tidigare framtagen informationsfilm om standardiserade vårdförlopp (SVF). Det är Maria Alsén Lindström, familjeläkare i Sundsvall, som kortfattat berättar om satsningen på SVF och om vad den innebär för medarbetare, framför allt i primärvården. Men även tandvården, som ibland upptäcker huvud-halscancer, kan ha nytta av att se filmen.

Se filmen (ca 4 min) exempelvis vid en arbetsplatsträff och diskutera vårdförloppen i anslutning till detta.

 

 

Det är också möjligt att ladda ned filmen i en högupplöst version via denna länk (t.o.m 4 mars).

Fakta standardiserade vårdförlopp

SVF startar med en välgrundad misstanke om cancer. De beskriver kriterierna för välgrundad misstanke, vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom varje cancerdiagnos, och vilka maximala tidsgränser som gäller för olika åtgärder.

Nu finns SVF fastställda för 17 cancerdiagnoser och fler kommer.

Mer information, frågor & svar, kortversioner av förloppen, patientinformation finns under sidan kortare väntetider.

Rutiner för remisshantering och koordinatorns roll kommer att se olika ut i olika landsting och för olika diagnoser. Varje landsting och verksamhet har egna rutiner för att SVF ska fungera i praktiken.

Vid allmänna frågor om standardiserade vårdförlopp kan du kontakta projektledaren i respektive landsting:

VLL: Göran Hugosson, e-post: goran.hugosson@vll.se, tfn 070-670 27 95.
NLL: Kristina Andersson, e-post: kristina.a.andersson@nll.se, tfn 072-228 00 21.
LVN: Lennart Moberg, e-post: lennart.moberg@lvn.se, tfn 070-191 68 75.
RJH: Elin Wassdahl Nilsson, e-post: elin.wassdahl-nilsson@regionjh.se, tfn 070-635 55 81.