MENY


19
DEC
2017

Norr

Årets sista nyhetsbrev från RCC Norr

I årets sista nyhetsbrev hälsar RCC Norr en god jul till personal, prenumeranter, personal, profession, patienter patientrepresentanter

Norr

Utvecklingen av cancervården i norra regionen har följts upp

RCC Norr har följt upp hur arbetet enligt den regionala utvecklingsplanen för cancervården för 2016–2018, har gått. Uppföljningen visar en fortsatt positiv utveckling av cancervården inom många områden, men bristande operations- och vårdplatsresurser medför att önskade ledtider inte alltid kan hållas.