MENY


27
JAN
2017

Norr

Nytt om RCC Norrs arbete

RCC Norr är ett kunskapscentrum till stöd för landsting och regioner i att utveckla cancervården i norra sjukvårdsregionen.


26
JAN
2017

Norr

Ny kursstart för utbildning av kontaktsjuksköterskor

Den 17 januari 2017 startade den andra omgången av RCC Norrs uppdragsutbildning för kontaktsjuksköterskor i norra sjukvårdsregionen.


20
JAN
2017

Norr

Ordning blir kaos när idén om framtiden slutar att finnas

Cancer skapar ofta rädsla och utsatthet hos patienter. Man konfronteras med tankar om sin egen dödlighet. Sjukvården får då en större psykologisk betydelse än att bara ge den medicinska vården. Den blir en instans som skapar hopp i en svår situation och som står emellan patienten och en eventuell död, en plats att knyta an till som en ”säker hamn”.


17
JAN
2017

Norr

Framtida behov av PET-CT har utretts

Idag finns en utrustning för PET-CT vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Den används för att undersöka patienter från hela norra regionen. Under hösten 2016 utreddes det framtida behovet av PET-CT i regionen, på uppdrag av Norrlandstingens regionförbund. Extern utredare var Lars Holmberg, överläkare och professor i Uppsala.