MENY

RCC Norr:s organisation

Regionalt cancercentrum norr har en matrisorganisation som omfattar många anställda inom olika yrken, från hela norra sjukvårdsregionen. RCC Norr bedriver ingen egen cancervård, men medverkar till att förbättra cancervården genom att definiera förbättringsområden, sätta tydliga mål för regionens cancervård samt genom att följa upp resultat och utveckling.

För att nå uppsatta mål utgår RCC Norr från ett processperspektiv där fokus ligger på en sammanhängande kedja av vårdhändelser, från diagnos via utredningar till olika behandlingar. Regionala cancercentrums verksamhet omfattar all cancervård.

RCC Norr ingår i det nationella nätverket för landets samtliga sex regionala cancercentrum, som samordnas av Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Driftorganisation för RCC Norr

RCC Norr stödjer regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen i arbetet med att utveckla cancervården i Norra sjukvårdregionen. RCC Norr finansieras dels av dessa regioner, dels av statsbid­rag.

Region Västerbotten ansvarar för driften av RCC Norr, vilket regleras i regionavtalet och genom särskilda tjänsteköp. RCC Norr är en egen basenhet inom Region Västerbottens organisation.


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 28 december 2019