MENY

RCC Norr:s organisation

Regionalt cancercentrum norr har en matrisorganisation som omfattar många anställda inom olika yrken, från hela norra regionen. RCC Norr bedriver ingen egen cancervård, men medverkar till att förbättra cancervården genom att definiera förbättringsområden, sätta tydliga mål för regionens cancervård samt genom att följa upp resultat och utveckling.

För att nå uppsatta mål utgår RCC Norr från ett processperspektiv där fokus ligger på den sammanhängande kedjan av vårdhändelser, från diagnos via utredningar till olika behandlingar. Regionala cancercentrums verksamhet omfattar all cancervård.

RCC Norr ingår i det nationella nätverket för landets samtliga sex regionala cancercentrum, som samordnas av Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Driftorganisation för RCC Norr

RCC Norr stödjer Västerbottens läns landsting och regionerna Norrbotten, , Västernorrland och Jämtland Härjedalen i arbetet med att utveckla cancervården i Norra sjukvårdregionen. RCC Norr finansieras dels av dessa regioner/landsting, dels av statsbid­rag.

Västerbottens läns landsting ansvarar för driften av RCC Norr, vilket regleras i regionavtalet och genom särskilda tjänsteköp. Inom VLL:s organisation ligger RCC Norr som en egen basenhet under staben för verksamhetsutveckling.


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 3 september 2018