Regionala processledare

För varje vårdprocess inom cancerområdet har RCC Norr utsett regionala processledare. Processledarna arbetar 10–50 procent av sin tjänst med uppdraget och har en central roll i att driva förbättringsarbetet inom olika vårdprocesser i norra regionen.

Tillsammans med sina regionala arbetsgrupper ansvarar de för att vårdprocessen analyseras och beskrivs samt att svaga länkar i vårdprocessen identifieras. I uppdraget ingår också att identifiera behovet av kompetensförsörjning och att en utbildningsstrategi upprättas mm.

Arbetsgrupperna analyserar data från bland annat kvalitetsregistren för att följa utvecklingen i cancervården. De olikheter och brister i vårdprocessen som identifieras, blir utgångspunkter för förbättringsarbete.

I arbetsgrupperna finns patientrepresentanter som medverkar i arbetet med att förbättra vårdprocesserna.

Processledare 2020

Barnonkologi: Per-Erik Sandström, RV

Blodcancer: Birgitta Lauri, RNB

Bröstcancer: Maria Sandberg / Malin Sund, RV

Cancerrehabilitering: Katja Vuollet Carlsson, RV

Cancer utan känd primärtumör (CUP): Anna Näslund, RV

Gynekologisk cancer: Sophia Holmlund, RV

Hjärntumörer: Linn Heldemar, RV

Huvudhalscancer: Katarina Zborayová, RV

Livmoderhalscancerscreening: Lena Silfverdal

Lungcancer: Annelie Behndig, RV / Mikael Johansson, RV

Läkemedel, regional representant NAC: Maria Strandberg, RVN

Mammografi: Eric Arelöf, RVN

Melanom/ hudtumörer: Adriana Herrera Gonzales, RNB

Neuroendokrina tumörer: Christina Kjellman, RV

Njurcancer: Fabian Hofmann, RNB

Palliativ vård: Fredrik Wallin, RJH

Prevention: Senada Hajdarevic, RV

Prostatacancer: Camilla Thellenberg-Karlsson, RV / Johan Styrke, RVN

Sarkom och benmetastaser: Annica Pettersson, RV / Richard Löfvenberg, RV

Sköldkörtelcancer: Joakim Hennings, RJH

Tjock- och ändtarmscancer: Vakant

Tumörer i övre mag-tarmkanalen: Bengt Wallner, RV

Urogenitala tumörer (blåsa, testis och penis): Amir Sherif, RV

Vägen in till cancervården: Senada Hajdarevic, RV

Ärftlig cancer: Christina Edwinsdotter-Ardnor, RV / Gustav Silander, RV

Övriga RCC-uppdrag

Forskningssamordnare: Marie Lundholm, Umeå universitet

Koordinator palliativt kompetenscentrum (PKC): Fredrik Wallin, Östersund

Samordnare för kontaktsjuksköterskor i norra sjukvårdsregionen: Katja Vuollet Carlsson, Umeå