Processledare

För varje vårdprocess inom cancerområdet har RCC Norr utsett processledare. Processledarna arbetar 10–50 procent av sin tjänst med uppdraget och har en central roll i att driva förbättringsarbetet inom olika vårdprocesser i norra regionen.

Tillsammans med sina regionala arbetsgrupper ansvarar de för att vårdprocessen analyseras och beskrivs samt att svaga länkar i vårdprocessen identifieras. I uppdraget ingår också att identifiera behovet av kompetensförsörjning och att en utbildningsstrategi upprättas mm.

Arbetsgrupperna analyserar data från bland annat kvalitetsregistren för att följa utvecklingen i cancervården. De olikheter och brister i vårdprocessen som identifieras, blir utgångspunkter för förbättringsarbete.

I arbetsgrupperna finns patientrepresentanter som medverkar i arbetet med att förbättra vårdprocesserna.

Processledare 2018

Barnonkologi: Per-Erik Sandström, VLL

Blodcancer: Birgitta Lauri, RNB

Bröstcancer: Maria Sandberg / Malin Sund, VLL

Cancerrehabilitering: Katja Vuollet Carlsson, VLL

Cancer utan känd primärtumör (CUP): Anna Näslund, VLL

Gynekologisk cancer: Ulrika Ottander, VLL

Hjärntumörer: Vakant

HuvudhalscancerKatarina Zborayová, VLL

Livmoderhalscancerscreening: Lena Silfverdal

Lungcancer: Annelie Behndig, VLL / Mikael Johansson, VLL

Läkemedel, regional representant NAC: Maria Strandberg, RVN

Mammografi: Håkan Jonsson, VLL

Melanom/ hudtumörer: Adriana Herrera Gonzales, RNB

Neuroendokrina tumörer: Christina Kjellman, VLL

Palliativ vård: Fredrik Wallin, RJH

Prevention: Senada Hajdarevic, VLL

Prostatacancer: Johan Styrke, RVN

Sarkom och benmetastaser: Annica Pettersson, VLL / Richard Löfvenberg, VLL

Sköldkörtelcancer: Joakim Hennings, RJH

Tjock- och ändtarmscancer: Håkan Olsson, VLL

Tumörer i övre mag-tarmkanalen: Bengt Wallner, VLL

Urogenitala tumörer utom prostatacancer: Amir Sherif, VLL / Ramin Ghaffarpour, VLL

Vägen in till cancervården: Senada Hajdarevic, VLL

Övriga RCC-uppdrag

Forskningssamordnare: Benny Björkblom, VLL

Koordinator palliativt kompetenscentrum: Fredrik Wallin, RJH

Samordnare för kontaktsjuksköterskor i norra regionen: Katja Vuollet Carlsson, VLL

Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 24 september 2018