MENY

Regionala arbetsgrupper

I de regionala arbetsgrupperna ska lokala representanter från alla Norrlandsregioner ingå. Arbetsgrupperna kan vara diagnosrelaterade eller omfatta särskilt utpekade kunskapsområden. Grupperna ska vara multidisciplinära och multiprofessionella. De lokala representanterna i arbetsgrupperna utses av linjeorganisationen i respektive region, med en mandatperiod om tre år.

Uppdrag

De lokala representanterna ansvarar för att:

  • representera sin region i arbetsgruppen,
  • tillsammans med gruppen bidra till regional utveckling och ta fram de planer och gemensamma rutiner som gruppen bedömer som lämpliga för området,
  • vid behov bilda en lokal arbetsgrupp i sin egen region,
  • bistå den egna regionen med underlag för regionens handlingsplan för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen inom arbetsgruppens område,
  • medverka i uppföljningen av regionens arbete inom arbetsgruppens område,
  • bistå sin egen region vid implementering av utarbetade handlingsplaner och gemensamma rutiner inom området.

Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 6 augusti 2019