Regionalt chefssamråd för cancervården

Det regionala chefssamrådet för cancervården behandlar förslag till vårdprogram, planer och generella övergripande rutiner för regionens cancervård, och lämnar yttranden och rekommendationer innan de går vidare för beslut. Representanterna i chefssamrådet för cancervården har även till uppgift att diskutera och förankra de frågor som behandlas, i övriga berörda chefssamråd och grupper och i landstingens/regionernas linjeorganisationer.

Det är landstingen som nominerar företrädare och RCC Norrs verksamhetschef som beslutar om sammansättningen i chefsamrådet.

Regionalt chefssamråd för cancervården 2017

Ordinarie ledmöter

Ordförande: Anna-Lena Sunesson - verksamhetschef RCC Norr

Anna Warg - verksamhetschef kirurgkliniken, RJH

Anne Hallqvist - enhetschef, representant bild- och funktionsmedicin, RJH

Bertil Axelsson - ordförande palliativa rådet, RJH

Birgitta Lauri - representant hematologi, Region Norrbotten

Charlotta Andersson - representant laboratoriemedicin, VLL

Dirk Albrecht - representant för lungcancer, Region Norrbotten

Elisabeth O Karlsson - verksamhetschef Cancercentrum, VLL

Håkan Larsson - primärvårdschef, ordförande primärvårdsgruppen, VLL

Jörn Schneede - representant regionala läkemedelsrådet, VLL

Leif Israelsson - verksamhetchef kirurgkliniken, LVN

Lena Carlsson - verksamhetschef onkologi och diagnostikcentrum, LVN

Lena Weinstock-Svedh beställarchef primärvård, RJH

Maria Falck - ordförande regionala folkhälsorådet, VLL

Michael Dahlberg - länschef kirurgi, Region Norrbotten

Senada Hajdarevic - cancerprevention & vägen in till cancervården, VLL

Torbjörn Myrnäs - verksamhetschef kirurgkliniken, VLL

Adjungerade:

Adriana Herrera Gonzales - representant hudtumörer, Region Norrbotten

Marju Dahmoun - representant gynekologi, LVN

Rickard Sjöberg - representant neurokirurgi, VLL

Thomas Eriksson - representant ÖNH, LVN

Ulrica Bergström - verksamhetschef, representant ortopedi, VLL

Ulrika Norén-Nyström - representant barnonkologi, VLL

Sekreterare:

Anna Selberg Jonasson

Sidan uppdaterad: 15 januari 2018