MENY

Regionalt chefssamråd för cancervården

Det regionala chefssamrådet för cancervården behandlar förslag till vårdprogram, planer och generella övergripande rutiner för regionens cancervård, och lämnar yttranden och rekommendationer innan de går vidare för beslut. Representanterna i chefssamrådet för cancervården har även till uppgift att diskutera och förankra de frågor som behandlas, i övriga berörda chefssamråd och grupper och i landstingens/regionernas linjeorganisationer.

Det är landsting/regioner som nominerar företrädare och RCC Norrs verksamhetschef som beslutar om sammansättningen i chefsamrådet.

Regionalt chefssamråd för cancervården 2017

Ordinarie ledmöter

Ordförande: Anna-Lena Sunesson - verksamhetschef RCC Norr

Anna Warg - verksamhetschef kirurgkliniken, RJH

Anne Hallqvist - enhetschef, representant bild- och funktionsmedicin, RJH

Arthur Jänes - tf verksamhetschef kirurgkliniken, RVN

Bertil Axelsson - ordförande palliativa rådet, RJH

Birgitta Lauri - representant hematologi, RNB

Charlotta Andersson - representant laboratoriemedicin, VLL

Dirk Albrecht - representant för lungcancer, RNB

Elisabeth O Karlsson - verksamhetschef Cancercentrum, VLL

Jörn Schneede - representant regionala läkemedelsrådet, VLL

Lars Beckman - tf verksamhetschef onkologi, RVN

Lena Weinstock-Svedh beställarchef primärvård, RJH

Maria Falck - ordförande regionala folkhälsorådet, VLL

Michael Dahlberg - länschef kirurgi, RNB

Senada Hajdarevic - cancerprevention & vägen in till cancervården, VLL

Torbjörn Myrnäs - verksamhetschef kirurgkliniken, VLL

Representant för primärvårdens utförarorganisation - vakant

Adjungerade:

Adriana Herrera Gonzales - representant hudtumörer, RNB

Marju Dahmoun - representant gynekologi, RVN

Rickard Sjöberg - representant neurokirurgi, VLL

Thomas Eriksson - representant ÖNH, RVN

Ulrica Bergström - verksamhetschef, representant ortopedi, VLL

Ulrika Norén-Nyström - representant barnonkologi, VLL

Sekreterare:

Anna Selberg - kommunikatör RCC Norr


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 5 december 2018