Styrgrupp RCC Norr

Styrgruppen för Regionalt cancercentrum norr består av förbundsdirektören för Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), en representant från varje regionledning, utsedda av respektive regiondirektör, en verksamhetsföreträdare för varje region, två företrädare från Umeå universitet samt två patientföreträdare från RCC Norrs patient- och närståenderåd. Verkställande tjänsteman är verksamhetschefen för RCC Norr som även är föredragande i styrgruppen.

Styrgruppen ansvarar för strategiska frågor och för RCC Norrs funktion och kontinuerliga utveckling. Styrgruppen godkänner verksamhetsplanen för RCC Norr och följer upp de övergripande målen. Styrgruppen ansvarar för tjänstemannaberedningen av planer och program för cancervården som ska beslutas av förbundsdirektionen eller arbetsutskottet.

Medlemmar i styrgruppen:

Ordförande: Nina Fållbäck-Svensson, förbundsdirektör i Norra sjukvårdsregionförbundet

Anders Widmark, överläkare/professor UmU

Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef cancercentrum, RV

Lars Beckman, tf verksamhetschef onkologi, RVN

Lena Carlsson, sjukhusdirektör, RVN

Magnus Hedström, områdeschef för länssjukvård, RV

Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, RJH

Michael Dahlberg, länschef kirurgi, RNB

Olle Sjöström, verksamhetsrepresentant, RJH

Oskar Hemmingsson, universitetslektor/ST-läkare, UmU

Per Berglund, divisionschef länssjukvård, RNB

Representanter för patient- och närståenderådet vid RCC Norr: Owe Persson och Alexandra Andersson.

Verkställande tjänsteman:

Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef RCC Norr (föredragande)