MENY

Styrgrupp RCC Norr

Styrgruppen för Regionalt cancercentrum norr består av förbundsdirektören för Norrlandstingens regionförbund, en representant från varje landstingsledning, utsedda av respektive landstingsdirektör, en verksamhetsföreträdare för varje landsting/region, två företrädare från Umeå universitet samt två patientföreträdare från RCC Norrs patient- och närståenderåd. Verkställande tjänsteman är verksamhetschefen för RCC Norr som även är föredragande i styrgruppen.

Styrgruppen ansvarar för strategiska frågor och för RCC Norrs funktion och kontinuerliga utveckling. Styrgruppen godkänner verksamhetsplanen för RCC Norr och följer upp de övergripande målen. Styrgruppen ansvarar för tjänstemannaberedningen av planer och program för cancervården som ska beslutas av förbundsdirektionen eller arbetsutskottet.

Medlemmar i styrgruppen:

Ordförande: Nina Fållbäck-Svensson, förbundsdirektör i Norrlandstingens regionförbund

Anders Widmark, överläkare/professor UmU

Brita Winsa , hälso- och sjukvårdsdirektör, VLL

Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef cancercentrum, VLL

Jonas Thörnqvist, bitr landstingsdirektör, RNB

Lars Beckman, tf verksamhetschef onkologi, RVN

Lena Carlsson, sjukhusdirektör, RVN

Lisbet Gibson, hälso- och sjukvårdsdirektör, RJH

Michael Dahlberg, länschef kirurgi, Region Norrbotten

Olle Sjöström, verksamhetsrepresentant, RJH

Oskar Hemmingsson, universitetslektor/ST-läkare, UmU

Representanter för patient- och närståenderådet vid RCC Norr: Owe Persson och Alexandra Andersson.

Verkställande tjänsteman:

Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef RCC Norr (föredragande)


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 5 december 2018