Styrgrupp RCC Norr

Styrgruppen för Regionalt cancercentrum norr består av förbundsdirektören för Norrlandstingens regionförbund, en representant från varje landstingsledning, utsedda av respektive landstingsdirektör, en verksamhetsföreträdare för varje landsting/region, två företrädare från Umeå universitet samt två patientföreträdare från RCC Norrs patient- och närståenderåd. Verkställande tjänsteman är verksamhetschefen för RCC Norr som även är föredragande i styrgruppen.

Styrgruppen ansvarar för strategiska frågor och för RCC Norrs funktion och kontinuerliga utveckling. Styrgruppen godkänner verksamhetsplanen för RCC Norr och följer upp de övergripande målen. Styrgruppen ansvarar för tjänstemannaberedningen av planer och program för cancervården som ska beslutas av förbundsdirektionen eller arbetsutskottet.

Medlemmar i styrgruppen:

Ordförande: Mats Brännström, förbundsdirektör, NRF

Anders Widmark, överläkare/professor UmU

Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör, VLL

Birgitta Larsen, patientrådsrepresentant

Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef cancercentrum, VLL

Jonas Thörnqvist, bitr landstingsdirektör, Region Norrbotten

Lena Carlsson, verksamhetschef onkologi och diagnostikcentrum, LVN

Lisbet Gibson, hälso- och sjukvårdsdirektör, RJH

Michael Dahlberg, länschef kirurgi, Region Norrbotten

Olle Sjöström, verksamhetsrepresentant, RJH

Oskar Hemmingsson, universitetslektor/ST-läkare, UmU

Owe Persson, patientrådsrepresentant

Peter Löthman, hälso-och sjukvårdsdirektör, LVN

Verkställande tjänsteman:

Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef RCC Norr (föredragande)

Sidan uppdaterad: 15 januari 2018