MENY

RCC Norr – en kunskapsorganisation

RCC Norr stödjer landsting och regioner med att förbättra cancervården, utifrån den nationella cancerstrategin.

RCC Norr och Norrlandstingen har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Tillsammans arbetar vi mot målet att färre ska insjukna i cancer och att fler ska få leva längre, med en bättre livskvalitet.

Verksamheten har ett processperspektiv där fokus ligger på den sammanhängande kedjan av vårdhändelser, från diagnos via utredningar till olika behandlingar. Regionala cancercentrums verksamhet omfattar all cancervård.

RCC Norr ingår i det nationella nätverket för landets samtliga sex regionala cancercentrum, som samordnas av Sveriges Kommuner och landsting, SKL.


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 5 juli 2018