Utbildningar

En av de centrala uppgifterna för RCC Norr är att tillsammans med landsting och regioner ansvara för kompetensförsörjning och vidareutbildning för medarbetare inom norra regionens cancervård. RCC Norr ska knyta samman och ta tillvara alla kompetenser och bedriva ett lärandestyrt systematiskt förbättringsarbete. Vårdens utveckling ska stödjas genom ny kunskap om den individinriktade cancervårdens effekter och nyttan för patienten.

Här kan du läsa om olika utbildningar som RCC Norr har genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer.

Genomförda utbildningar som riktar sig till patientföreträdare finner du under rubriken Patientföreträdare.

 

 

Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 22 mars 2018