Webbutbildning i allmän palliativ vård

RCC Norr tillhandahåller en interaktiv webbaserad utbildning i allmän palliativ vård som riktar sig till all vårdpersonal inom såväl landsting/regioner och kommuner som privat vårdverksamhet i norra sjukvårdsregionen.

Förhoppningen är att fortbildningen ska ge en gemensam grund för ett gott omhändertagande och en god vård i livets slutskede oavsett diagnos eller var patienten vårdas.

Läs mer om utbildningen här!

Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 22 mars 2018