Norra regionens cancerseminarieserie

Välkommen att ta del av intressanta föredrag om cancervård och cancerforskning. Seminarieserien sänds via video till samtliga sjukhus i norra regionen. De flesta föredragen filmas och kan ses i efterhand, efter godkännande av föreläsaren.

Nästkommande föreläsning/next lecture

Thank you for this term. 

Vid frågor, kontakta Malin Andersson vid RCC Norr. 

När?

Seminarier äger rum på torsdagar klockan 15.30–16.15 (35 min föreläsning samt 10 min avsatt för frågor). 

Var?

Seminarierna hålls i Skiffersalen, vid Norrlands universitetssjukhus. Föreläsningarna länkas även i realtid till norra regionens samtliga sjukhus, där de kan ses i särskilt bokade föreläsningssalar.

Syfte

RCC Norr arrangerar seminarieserien, gemensam för hela norra regionen, med syfte att sprida kunskap och nya rön inom cancerforskningen. 

För vem?

Läkare, forskare och vårdpersonal i norra regionen med intresse för cancer. Även intresserade från andra landsting/regioner med tillgång till videokonferensanläggning är välkomna att delta.

Cancerseminarieserien genomförs med stöd av Cancerakademien.

Föreläsning med publik

Sidan uppdaterad: 21 maj 2018