Utbildning för koordinatorer inom satsningen på SVF

Under hösten 2016 anordnade RCC Norr en utbildning via video för alla som arbetar som koordinatorer inom satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården i norra regionen. Utbildningen hade ett 60-tal deltagare och bestod vid vardera tillfälle av en regional och en landstingsspecifik del.

Sidan uppdaterad: 5 december 2016

Regionalt