Carereprojektet i norra regionen

Projektet bedrivs inom vårdprocessen för gynekologisk cancer, i norra regionen.

Syftet är att förbättra vårdprocessen genom att:

  • utveckla fungerande arbetsformer för utsedda kontaktsjuksköterskor,
  • införa Min vårdplan i processen,
  • säkerställa att behov av cancerrehabilitering uppmärksammas och att rätt åtgärder erbjuds på rätt nivå genom hela vårdprocessen.

Mer information om Carereprojektet

Sidan uppdaterad: 21 september 2015