MENY

Nationell arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan

Regionala cancercentrum i samverkan har tillsatt en nationell arbetsgrupp, med uppdrag att driva utvecklingsarbetet, när det gäller kontaktsjuksköterskan och Min vårdplan i cancervården.

Gruppen ska:

  • utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen med syftet att funktionen ska ligga steget före, med ett innovativt arbetssätt som uppfyller patienternas behov och stärker deras ställning.
  • verka för implementering och uppföljning av kontaktsjuksköterskefunktionen.
  • särskilt beakta behovet av kontaktsjuksköterska för diagnoser med få fall samt i svaga patientgrupper.
  • arbeta för införandet av en individuell vårdplan, Min vårdplan, i cancervården samt uppföljning och fortsatt utveckling av vårdplanen.

Arbetet ska bedrivas lokalt/regionalt och i samverkan med processägare/motsvarande.

Uppföljning ska redovisas årligen till samverkansgruppen.

Arbetsgrupp

Katja Vuollet Carlsson

ordf. nationella arb.gruppen KSSK o Min vårdplan

RCC Norr

 

Annica Tomasson

processledare, rehabilitering

RCC Sydöst

Charlotta Lönnqvist

sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Christina Landegren

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Malin Hedlundh

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst


Faktaägare: Katja Vuollet Carlsson
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 19 juni 2019