Utbildning för kontaktsjuksköterskor i norr

Vid Umeå universitet erbjuds kursen Kontaktsjuksköterskans roll i cancervården. Kursen ligger på en avancerad nivå och vänder sig till personer med sjuksköterskeexamen och minst ett års yrkeserfarenhet. Den innehåller fördjupade studier om patientprocessen inom cancervård och omfattar 7,5 hp.

Kursen gavs på distans och halvfart under vårterminen 2018, och avslutades under vecka 22.

Tid för nästa kursstart är ännu inte bestämd.

Sidan uppdaterad: 11 oktober 2018

Regionalt