MENY

Patient- och närståenderådet

Inom RCC Norr finns ett patient- och närståenderåd, med representanter för olika patientföreningar. Även samordnande kontaktsjuksköterska deltar. Rådet driver frågor som man ser som generellt viktiga ur ett patient- och närståendeperspektiv och har en direkt dialog med RCC Norrs ledning. Rådet är även remissinstans bland annat för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner.

Ordförande: Owe Persson

Vice ordförande: Alexandra Andersson

Ledamöter

Blodcancerföreningen

Ewa Jonsson, ewa.m.jonsson@hotmail.com

Bröstcancerföreningen 

Carolina Ludvigsson, carolinaludvigsson@hotmail.com

Kjerstin Helgstrand, kjerstin.h@bredband.net

Gynekologisk cancer     

Alexandra Andersson, miss_alexandra@live.se

Margareta Sundsten, maggan@sundsten.eu

Hormonproducerande tumörer

Christine Backlund, christinebacklund@hotmail.com 

Hudcancer

Elisabet Wiklund, ew@euse.se

Lungcancer

Lotta Burvall, lotta.burvall@skola.sundsvall.se

Mag- och tarmcancer

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis, charlotte.toytziaridisbygdemo@telia.com

Mun- och halscancer

Anita Björk, anita.froson@hotmail.com

Owe Persson, owe.persson@umea.se

Prostata

Alfons Forsman, alfons.forsman@gmail.com

Leif Näckholm, leif.nackholm@hotmail.se                 

Sarkomföreningen

Terese Nygren, terese.nygren@gmail.com

Ung cancer

Josephine Wohllebe, n.umea@ungcancer.se

Kontaktsjuksköterska

Marie Svensson, marie.svensson@regionjh.se

Från RCC Norr deltar sekreterare Sara Huggert och vårdutvecklare Katja Vuollet Carlsson i rådets möten.


Sidan uppdaterad: 3 december 2018