MENY

Patient- och närståenderådet

Inom RCC Norr finns ett patient- och närståenderåd, med representanter för olika patientföreningar. Även en kontaktsjuksköterska deltar. Rådet driver frågor som man ser som generellt viktiga ur ett patient- och närståendeperspektiv och har en direkt dialog med RCC Norrs ledning. Rådet är även remissinstans bland annat för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner.

Ordförande: Alexandra Andersson

Vice ordförande: Lotta Burvall

Ledamöter

Blodcancer: Ewa Jonsson, ewa.m.jonsson@hotmail.com

Bröstcancer: Kjerstin Helgstrand, kjerstin.h@bredband.net

Gynekologisk cancer:Alexandra Andersson, miss_alexandra@live.se

Margareta Sundsten, maggan@sundsten.eu

Hudcancer:Elisabet Wiklund, ew@euse.se

Fredrik Östman

Kontaktsjuksköterska: Marie Svensson, marie.svensson@regionjh.se

Kroniska ödem: Ewa Grahn, ewa.grahn@bredband.net

Lungcancer Lungcancer: Lotta Burvall, lottaburvall@gmail.com

Mag- och tarmcancer: 

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis, charlotte.toytziaridisbygdemo@telia.com

Margareta Berglund 

Mun- och halscancer: Anita Björk, anita.froson@hotmail.com

Owe Persson, owe.persson@umea.se

Prostata: Alfons Forsman, alfons.forsman@gmail.com

Leif Näckholm, leif.nackholm@gmail.com

 

Från RCC Norr deltar sekreterare Sara Huggert och vårdutvecklare Katja Vuollet Carlsson i rådets möten.


Sidan uppdaterad: 8 januari 2020