Patient- och närståenderådet

Inom RCC Norr finns ett patient- och närståenderåd, med representanter för olika patientföreningar. Även samordnande kontaktsjuksköterska deltar. Rådet driver frågor som man ser som generellt viktiga ur ett patient- och närståendeperspektiv och har en direkt dialog med RCC Norrs ledning. Rådet är även remissinstans bland annat för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner.

Medlemmar i patient- och närståenderådet

Ordförande: Owe Persson

Barncancerföreningen

Per-Erik Lindgren, ledamot
norra@barncancerfonden.se

Blodcancerföreningen

Ewa Jonsson, ledamot
ewa.m.jonsson@hotmail.com

Gunvor Swenning, ledamot
gunwor.swenning@gmail.com

Bröstcancerföreningen 

Carolina Ludvigsson, ledamot
carolinaludvigsson@hotmail.com

Kjerstin Helgstrand, ledamot
kjerstin.h@bredband.net

Cancerkompisar

Ingela Nyman, ledamot
ingela.nyman@cancerkompisar.se

Gynekologisk cancer     

Margareta Sundsten, ledamot
maggan@brfguldsmeden.se

Alexandra Andersson, ledamot
miss_alexandra@live.se

Hjärntumörer

Vakant

Hormonproducerande tumörer

Christine Backlund, ledamot
christinebacklund@hotmail.com

Jenny Schönfeldt, ledamot
jenny.schonfeldt@gmail.com   

Hudcancer

Elisabet Wiklund, ledamot
ew@euse.se

Lungcancer                 

Bengt Sjöberg, ledamot

Lotta Burvall, ledamot
lotta.burvall@skola.sundsvall.se

Mag- och tarmcancer

Birgitta Larsen, ledamot                     
birgitta.larsen43@gmail.com

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis, ledamot
charlotte.toytziaridisbygdemo@telia.com

Mun- och halscancer

Owe Persson, ledamot samt ordförande i patientrådet
owe.persson@umea.se

Anita Björk, ledamot
anita.froson@hotmail.com

Prostata

Leif Näckholm, ledamot
leif.nackholm@hotmail.se

Alfons Forsman, ledamot
alfons.forsman@gmail.com                     

Samordnande kontaktsjuksköterska          

Katja Vuollet Carlsson, ledamot
katja.vuollet@vll.se

Marie Svensson, ledamot
marie.svensson@regionjh.se

Från RCC Norr deltar registeraministratör Sara Huggert som ständig sekreterare och tf verksamhetschef Anna-Lena Sunesson i rådets möten.

Sidan uppdaterad: 14 maj 2018