Genomförda utbildningar

Här kan du läsa mer om redan genomförda utbildningar inom RCC Norr som riktar sig till patientföreträdare och patientorganisationer.

Representanter från Patientrådet vid sammanträdesbordet.

Sidan uppdaterad: 16 juni 2015