MENY

Rehabspåret 2.0 startar 2019

Under 2019 kommer RCC Norr driva projektet Rehabspåret 2.0, med utgångspunkt i de lärdomar som dragits från projektet Rehabspåret som genomfördes under 2017 och 2018. En annan utgångspunkt för projektet är det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Projektets syfte är att genom ett systematiskt arbetssätt skapa förutsättningar, inom varje vårdprocess, för att kunna förbättra arbetssätt och rutiner som påverkar cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen.

Projektets långsiktiga mål är att alla patienter med cancer ska få tillgång till cancerrehabilitering genom att behov av cancerrehabilitering identifieras, cancerrehabiliteringsplan upprättas och uppföljning sker systematiskt.

Genom att kartlägga och effektivt nyttja befintliga resurser inom norra sjukvårdsregionen ska cancerrehabilitering och systematiska bedömningssamtal bli en naturlig och självklar del av cancervården.

I nuläget sker en förankringsprocess för Rehabspåret 2.0, där information om projektet sprids inom sjukvårdsregionen. Den fortsatta tidsplanen omfattar dels en pilot som kommer att genomföras under februari 2019 och dels ett breddinförande som sker i två etapper, före och efter sommaren 2019.

Projektledare

porträtt

Angela Hägg

vårdutvecklare, projektsamordnare

RCC Norr


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 20 december 2018