Temadagar om cancerrehabilitering och levnadsvanor

För att öka kunskapen om cancerrehabilitering och arbetet med levnadsvanor i cancervården genomför RCC Norr och Norrlandstingen en seminarieserie i norra regionen. Det första semeinariedagen hölls i Luleå, november 2014.

Målgruppen för seminarierna är all hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med cancer, både inom specialistsjukvård och inom primärvård. 

Den andra temadagen gick av stapeln den 7 maj och utgick då från Landstinget Västernorrland. Under dagen föreläste hematologsjuksköterskan Sölvi Vejby om cancer, fysisk aktivitet och alkohol. Övriga förläsare var överläkare Robert Hollsten, sjukgymnast Erika Nilsson och kostterapeut Ninni Engblom som berättade om deras arbete, vid Österåsens Hälsohem, för att få människor att förbättra sina levnadsvanor.

Den tredje temadagen i serien hölls i Umeå den 5 november 2015. Chefredaktören för Topphälsa, Pamela Andersson berättade om hur det är att leva och träna med en hjärntumör. Andrea Porserud höll en föreläsning om fysisk aktivitet och FaR. Andrea Porserud beskrev den nya patientlagen. Du kan ta del av presentationerna via länkarna på denna sida. 

Vid samtliga tre tillfällen fanns möjlighet till videouppkoppling för deltagare från hela norra regionen.

Sidan uppdaterad: 19 oktober 2017