Forskning och innovation

RCC ska arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och i landet så att vetenskapliga framsteg snabbt kommer cancerpatienter till del, utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt främja innovationer i cancervården. 

Innovationerna kan gälla produkter eller processer. RCC ska även bevaka att alla cancerpatienter i en sjukvårdsregion ges samma möjlighet att delta i kliniska studier.


Regionalt innehåll


Viktiga forskningsstrategiska mål för RCC Norr

  • En ökad möjlighet för patienter i hela norra regionen att kunna delta i kliniska studier.
  • Systematisk insamling av kliniska data, bilddata och färskfrusen vävnad samt blodprov från patienter i hela regionen.
  • Utbyggnad av kvalitetsregister och arbetsregister med patientöversikt i sjukvården.
  • En utvecklad spetskompetens inom såväl grundforskning som klinisk forskning. Välorganiserade biobanker, som medicinska biobanken, och hälsodatabaser utgör starka plattformar för den translationella forskningen.

Plan för att stärka forskning och innovation

Plan för att stärka klinisk forskning och innovation RCC Norr 2015–2018 (pdf)

Regionala årsrapporter

Här kan du läsa de inventeringar av kliniska studier inom cancerområdet som gjorts av RCC Norr:

2014 Inventering klinisk cancerforskning RCC Norr (pdf)

2013 Inventering klinisk cancerforskning RCC Norr (pdf)

2012 Inventering klinisk cancerforskning RCC Norr (pdf)

 


Gemensam information uppdaterad: 10 september 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Anna Selberg
Regional information uppdaterad: 11 oktober 2018

Regionalt