Forskning och innovation

RCC ska arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och i landet så att vetenskapliga framsteg snabbt kommer cancerpatienter till del, utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt främja innovationer i cancervården. 

Innovationerna kan gälla produkter eller processer. RCC ska även bevaka att alla cancerpatienter i en sjukvårdsregion ges samma möjlighet att delta i kliniska studier.

Samarbete mellan Sverige och USA

Den amerikanska regeringen satsar särskilt på att öka samarbetet mellan forskare och utbytet av data, prover, register och kunskap. I det arbetet har de identifierat några länder som är särskilt intressanta att arbeta tillsammans med. Ett av dessa länder är Sverige. Avtalet mellan Sverige och USA innebär att cancerforskningssamarbetet kommer att fördjupas.

Ta del av avtalet
Läs mer på Regeringens webbplats


Regionalt innehåll


Viktiga forskningsstrategiska mål för RCC Norr

  • En ökad möjlighet för patienter i hela norra regionen att kunna delta i kliniska studier.
  • Systematisk insamling av kliniska data, bilddata och färskfrusen vävnad samt blodprov från patienter i hela regionen.
  • Utbyggnad av kvalitetsregister och arbetsregister med patientöversikt i sjukvården.
  • En utvecklad spetskompetens inom såväl grundforskning som klinisk forskning. Välorganiserade biobanker, som medicinska biobanken, och hälsodatabaser utgör starka plattformar för den translationella forskningen.

Plan för att stärka forskning och innovation

Plan för att stärka klinisk forskning och innovation RCC Norr 2015–2018 (pdf)

Regionala årsrapporter

En inventering av kliniska studier inom cancerområdet görs årligen i norra regionen. Ökningen av projekt som sågs mellan 2012 och 2013 har inte fortsatt under 2014.

2014 Inventering klinisk cancerforskning RCC Norr (pdf)

2013 Inventering klinisk cancerforskning RCC Norr (pdf)

2012 Inventering klinisk cancerforskning RCC Norr (pdf)

 


Gemensam information uppdaterad: 19 juni 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Anna Selberg
Regional information uppdaterad: 22 mars 2018

Regionalt