Biobanksforskning

En biobank innehåller blod- och vävnadsprover som tas inom hälso- och sjukvården och som kan användas för forskning efter godkänd etikprövning. Rutinprov för vård, som kastas efter analys, finns inte lagrade i en biobank.

I Sverige finns totalt ca 450 biobanker i ett register hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Över 150 miljoner prov finns sparade i hälso- och sjukvårdens biobanker och årligen tillförs cirka 3-4 miljoner prov.

År 2015 beviljades landstingen/regionerna stöd från SWElife för att underlätta och sprida införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning. SWElife genomför satsningen med stöd från VINNOVA och genom samarbete med varje sjukvårdsregions Regionala biobankcentrum (RBC), och landstingens biobankssamordnare.

Det finns också ett 60-tal biobanker vid universiteten och knappt 200 i privat regi, i vilka prover som tagits specifikt för forskning, klinisk prövning m.m. finns lagrade. Enstaka biobanker finns också vid statliga myndigheter, t.ex. Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket.

Källa: registerforskning.se


Regionalt innehåll


Biobanksforskning i norra regionen

Enheten för biobanksforskning (EBF) vid Umeå universitet administrerar uttag av prover och data från ett 50-tal forskningsprovsamlingar. De största projekten/kohorterna har ett samlingsnamn, NSHDS (Northern Sweden Health and Disease Study) och består av VIP (Västerbotten Intervention Project), MA (Mammary Screening Project) och MO (The Northern Sweden MONICA Project). Dessa prover är insamlade vid hälsoundersökningar där en stor del av länets invånare deltagit, ofta mer än en gång.

I den största av provsamlingarna VIP, finns förutom biologiska prover uppgifter om längd, vikt, blodfetter, blodsocker och blodtryck. Deltagarna har dessutom fyllt i en enkät om bland annat rökning, medicinering, kostvanor och annan livsstil. I VIP finns prover och/eller enkäter från mer än 115 000 personer.

Västerbottens läns landsting ansvarar för insamling, förädling och förvaring av biobanksmaterial. Universitetets uppgift är att tillse att biobanksforskning och annan relaterad forskning kan ske via Enheten för biobanksforskning. Servicen är öppen för såväl nationella som internationella forskare.

Hemsida för Enheten för biobanksforskning: www.biobank.umu.se

 


Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 17 mars 2017

Regional information uppdaterad: 26 april 2016

Regionalt