Om registret

Cancerstudier i Sverige är ett register över aktuella kliniska studier i cancervården. I registret återfinns endast studier med pågående rekrytering av patienter.

Vilka studier finns i registret?

  • Kliniska studier med aktuell rekrytering av patienter.
  • Behandlingstudier, observationsstudier eller omvårdnadsstudier.
  • Studier som drivs av företag men också av enskilda forskare.
  • Små lokala studier på ett enda sjukhus men också stora internationella med minst ett svenskt deltagande sjukhus.

Den läkare som har huvudansvaret för studien i Sverige har också ansvaret för att den rapporteras till registret.

Databasen är framtagen i ett samarbete mellan Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) och Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO).

Frågor om registret

Frågor om registret ställs till registrets handläggare, Sonia Katsuura.

porträtt

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

Gemensam information uppdaterad: 29 januari 2018