Patienter och närstående

Kriterierna för deltagande i studier är oftast mycket specifika. Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Delta i studier

Som patient ska man oftast uppfylla mycket specifika kriterier för att kunna delta i en studie. Man får kanske inte ha haft andra sjukdomar eller man ska ha fått vissa typer av behandlingar innan man kan delta.

Kontakta därför din behandlande läkare som har mer information om vad som krävs för deltagande i olika studier.

Frågor om studier 
Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 27 augusti 2018

Regionalt