SWElife – för ett konkurrenskraftigt life science-ekosystem

SWElife är ett strategiskt innovationsprogram vars målsättning är att omsätta nya forskningsrön i bättre vård, mediciner och hjälpmedel som gynnar patienter och förbättrar folkhälsa.

Genom att utmana hinder och stimulera nya nationella lösningar för innovation bidrar Swelife till att: 

  • Life science-Sveriges kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
  • Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn
  • Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad vård

SWElife stärker innovation och samverkan inom life science – från idé till samhällsnytta. Tillsammans med näringslivet, akademin och hälso- och sjukvården arbetar SWElife nationellt för att optimera användningen av befintlig expertis och infrastruktur. SWElife identifierar brister och behov inom life science-ekosystemet och initierar därefter strategiska samverkansprojekt, men också öppna utlysningar.

SWElife finansieras av Vinnova och koordineras från Lunds universitet.

Faktaägare: Sara Bernstrup, kommunikatör SWElifeSara Bernstrup, kommunikatör SWElife
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 27 februari 2018