Styrelse SWElife

Governing Board är beslutande organ för Swelife med ansvar för strategi och genomförande. Det kan gälla inriktning och tema för nya utlysningar, projekt och insatser, liksom tillsättning av arbetsgrupper och arbetsgruppsledare.

Genom sin sammansättning representerar gruppen industrin inklusive branschorganisationer, akademin samt hälso- och sjukvården, och den har dessutom koppling till Medtech4Health, Kliniska Studier Sverige och regeringens expertgrupp inom life science.

Advisory Board är ett rådgivande organ till Governing Board med ansvar för att bidra till utveckling av programmet med avseende på genomförande, strategi och eventuella partnerskap.

Till namn på ledamöter och mer information på swelife.se

Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 27 februari 2018