Innovationsmiljö

Den som har en innovativ idé om hur cancervården kan förbättras har goda möjligheter att få hjälp på vägen från idé till produkt.

För anställda inom Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting finns innovationsslussen som hjälper till med de första stegen. Innovationsslussen kan bland annat frigöra arbetstid för att utveckla idén.

För forskningsdrivna innovationer med anknytning till medicinsk teknik finns CMTF affärsutveckling AB i Norrbotten och Västerbotten. ALMI företagspartner Mitt (Västernorrland och Jämtland Härjedalen) samt Nord (Västerbotten och Norrbotten) tillhandahåller både rådgivning och möjlighet till finansiering för utveckling av bra idéer.

Kopplat till Umeå universitet, SLU, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting finns Uminova innovation som också hjälper till med personlig support och en strukturerad process från idé till produkt.

Sidan uppdaterad: 21 september 2015