Datauttag ur register

RCC Norr kan lämna ut regionala data från Cancerregistret och från de tumörspecifika kvalitetsregistren för forskningsändamål. Nedan finner du information om datauttag och blanketter för beställning av data från de olika registren.

Cancerregistret

Beställning av uttag ur cancerregistret (pdf)

Kvalitetsregistren

Snabbguide till forskare om utlämnande av kvalitetsregisterdata (pdf)

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål (pdf)

Vägledning och information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning (pdf)

Statistikerstöd hos RCC Norr

Via länken nedan kan du ansöka om statistikerstöd hos RCC Norr. Ansökningar behandlas löpande. Erbjudandet gäller statistikerstöd för registerstudier med canceranknytning, baserade på nationella kvalitetsregister. Nya projekt och Termin 10-arbeten inom läkarprogrammet prioriteras.

Ansök via denna länk

Sidan uppdaterad: 17 mars 2016