MENY

Utbildning i cytostatikahantering

Det finns en kostnadsfri nätbaserad utbildning i grundläggande cytostatikahantering för sjuksköterskor som administrerar cytostatika. Utbildningen kan med fördel användas som ett komplement vid inskolning av ny personal.

Utbildningen är indelad i tre moduler och tar totalt ca en timme att genomföra. Man kan gå igenom modulerna var för sig och på så sätt dela upp utbildningen på olika tillfällen.

Utbildningen nås via Västerbottens läns landstings plattform för nätbaserade utbildningar, www.larandelandsting.se och finns under kurskategori Cancercentrum. Den version som är till för hela regionen heter ”Cytostatika”.

Utbildningen har tagits fram av Cancerakademien i Norr i samarbete med Västerbottens läns landsting. Den finns tillgänglig tills vidare och uppdateras fortlöpande.

Vid tekniska problem kontakta: VLL Servicedesk,  tfn 090-785 90 90 eller servicedesk@vll.se

Kontakt

porträtt

Jens Nyström

onkologisjuksköterska,

Cancergenetisk mottagning


Sidan uppdaterad: 11 augusti 2017