MENY

Utbildning i allmän palliativ vård

RCC Norrs webbutbildning i allmän palliativ vård riktar sig till all vårdpersonal inom såväl regioner och kommuner, som privat vårdverksamhet i norra sjukvårdsregionen.

Utbildningen ger en gemensam grund för ett gott omhändertagande och en god vård i livets slutskede, oavsett diagnos eller var patienten vårdas.

Du kan genomföra utbildningen i din egen takt och den är gratis för både deltagare och vårdgivare.

Mer om utbildningen i allmän palliativ vård

Kontakt

porträtt

Fredrik Wallin

koordinator PKC


Sidan uppdaterad: 25 november 2019