MENY

Utbildning i allmän palliativ vård

RCC Norrs webbutbildning i allmän palliativ vård riktar sig till all vårdpersonal inom såväl regioner och kommuner, som privat vårdverksamhet i norra sjukvårdsregionen.

Utbildningen ska ge en gemensam grund för ett gott omhändertagande och en god vård i livets slutskede oavsett diagnos eller var patienten vårdas.

Du kan genomföra utbildningen i din egen takt och den är gratis för både deltagare och vårdgivare.


Sidan uppdaterad: 24 juni 2019