Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel

NAC-gruppen är stödjande till RCC samverkansgrupp vad gäller cancerläkemedel, samt rådgivande till NT-rådet vid bedömning av cancerläkemedel. Gruppen förbereder frågor rörande cancerläkemedel till NT-rådet.

I uppdraget ingår

 • Bidra till en snabb introduktion av nya rekommenderade cancerläkemedel
 • Bidra till att handläggningen blir transparent och begriplig
 • Medverka till att införandeprocessen för läkemedel mot tumörsjukdomar kvalitetssäkras. Det görs genom förankring hos aktuella vårdgivare och vårdprogramgrupper samt i samverkan med landstingens/regionernas processer
 • Medverka till att nya cancerläkemedel, som anses väsentliga av nationella vårdprogramgrupperna, tas upp och anmäls till ett landsting och möjligen till NT-rådet beroende på kommande arbetsprocess för NT-rådet
 • Bereda förslag till rekommendationer som rör cancerläkemedel
 • Bidra till att föreslå indikatorer för uppföljning
 • Medverka till att uppföljning och utvärdering av nya läkemedel sker enligt rekommendation/beslut, företrädesvis via INCA läkemedelsregister
 • Stödja principer för lokal/regional handläggning av läkemedelsterapier så att samverkan sker med respektive landstings process för introduktion och uppföljning av läkemedel
 • Samverka med patientorganisationer, nationella vårdprogramgrupper, verksamhetschefsråd och liknande för förankring i läkemedelsfrågorna när det gäller uppdraget
 • Utgöra remissinstans för nya eller reviderade nationella vårdprogram
 • Efterhöra nationella vårdprogramgruppens synpunkter i de ärenden som berör sådan grupp.

Freddi Lewin

Ordförande NAC

Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Maria Strandberg

Sundsvalls sjukhus

Sven-Åke Lööv

RCC Stockholm - Gotland

Anders Lindblom

Skånes Universitetsssjukhus

Kenneth Villman

Universitetssjukhuset Örebro

Andreas Hallqvist

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Gemensam information uppdaterad: 15 december 2017