Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA

Arbetsgruppen för kvalitetsregister och IT, AKI, samordnar och leder arbetet med nationella kvalitetsregister inom cancerområdet och den tekniska plattformen INCA. Idag finns ett tjugotal nationella kvalitetsregister inom cancerområdet.

Programförklaring

  • RCC verkar för en professionell och resurseffektiv organisation för stöd till kvalitetsregister och forskningsregister på cancerområdet.
  • Med INCA-plattformen som verktyg verkar RCC för att dessa register används för patientfokuserad verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och forskning inom cancervården.
  • RCC kommer att upprätthålla en tydlig, kompetent och hållbar organisation för drift, utveckling och support av INCA.

Ordförande AKI

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

RCC Norr

 

 

Ledamöter

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

RCC Stockholm — Gotland

 

Maria Rejmyr Davis

enhetschef

RCC Syd

Mats Lambe

professor/funktionschef

RCC Uppsala Örebro

Gabrielle Gran

registeradministratör

RCC Sydöst

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

 

 

Adjungerad

Torbjörn Eles

IT-ansvarig

RCC Väst

Faktaägare: Arvid Widenlou Nordmark, nationell registersamordnare
Gemensam information uppdaterad: 20 december 2017