MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserade vårdförlopp i cancervården

De standardiserade vårdförloppen (SVF) beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen.

Statistik från uppföljning av SVF

I SVF-statistiken kan du bland annat se antalet patienter som utretts enligt SVF, andelen SVF-utredda patienter som startat cancerbehandling och i vilken mån utredningarna gjorts inom föreskrivna maximala väntetider.

SVF-statistik

Kortversioner av SVF för primärvården

Kortversioner av respektive vårdförloppsbeskrivning finns samlade i ett gemensamt dokumenten nedan. Ibland tas även regionala kortversioner tas fram. De hittar du längst ner på respektive regions version av denna sida.

Standardiserade vårdförlopp i cancervården

Koordinatorsfunktionens viktiga roll

Funktionen som SVF-koordinator är en framgångsfaktor för effektiva och säkra vårdflöden. RCC i samverkan har tagit fram en nationell funktionsbeskrivning, som rekommenderar hur koordinatorsfunktionen inom cancervården ska organiseras och fungera.
Nationell funktionsbeskrivning för SVF-koordinator (pdf nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

För mer information om standardiserade vårdförlopp (SVF) i norra sjukvårdsregionen, läs mer här.

Sök bidrag för verksamhetsutveckling inom Standardiserade vårdförlopp.
Vi tar emot ansökningar löpande.
Ansök om bidag här.

För information om införande av standardiserade vårdförlopp i Region Stockholm. Läs mer här.

Det finns en regionalt anpassad patientinformation för standardiserade vårdförlopp i Region Stockholm. Ladda ner den här.

Vad är SVF i primärvården?

Se en nyligen framtagen film om Standardiserade vårdförlopp i primärvården

Sjukvårdsregional baslinjemätning för standardiserade vårdförlop

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet.

Baslinjemätning myelomSenaste baslinjemätningen (februari - april 2016) omfattar gallvägscancer inklusive gallblåsa, hjärntumörer, hudmelanom, levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer, myelom, äggstockscancer och pankreascancer.

Baslinjemätningen innehåller diagnos- och landstingsspecifika kvalitetsregisterunderlag och ger en översikt genom att presentera vilken väntetidsinformation som finns tillgänglig i kvalitetsregistren jämfört med de mätpunkter som efterfrågas för uppföljningen av SVF, och antal fall och aktuella väntetider i respektive region. Baslinjemätningen redovisas per diagnos uppdelat på regioner.

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp i Uppsala-Örebroregionen - Ledtider ur regionala kvalitetsregister (februari - april 2016)

Tidigare framtagna baslinjemätningar för SVF i Uppsala-Örebroregionen

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp (november 2015) omfattar bröstcancer, lungcancer, lymfom, tjock- och ändtarmcancer.

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp (mars 2015) omfattar prostatacancer, huvud- och halscancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, matstrups- och magsäckscancer och akut myeloisk leukemi (blodcancer). 


Faktaägare: Helena Brändström, samordnare standardiserade vårdförlopp
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 7 juni 2019

Regional information uppdaterad: 7 juni 2019