MENY

Kortare väntetider i norra regionen

Norrlandsregionerna deltar i den nationella satsningen på att minska väntetiderna, minska regionala skillnader och förbättra kvaliteten i cancervården.
En utredning av misstänkt cancer ska gå så fort det är möjligt och medicinskt motiverat. Därför införs standardiserade vårdförlopp (SVF).

Samtliga 31 fastställda standardiserade vårdförlopp (SVF) finner du HÄR.

Lokala rutiner i landsting och region

För de praktiska rutinerna kring de olika vårdförloppen ansvarar respektive landsting/region samt berörda verksamheter. Nedan finns länkar till lokala remissrutiner och kontakter för SVF inom respektive landsting. OBS. Länkarna fungerar endast inom respektive regions intranät: 

Till lokala rutiner i Västerbotten läns landsting

Till lokala rutiner i region Norrbotten

Till lokala rutiner i region Västernorrland

Till lokala rutiner i Region Jämtland Härjedalen

Lokala projektledare i landstingen

Norrlandstingen har utsett lokala projektledare som cancervården kan kontakta när det gäller länsspecifika frågor kring SVF:

Västerbottens läns landsting: Göran Hugosson,

goran.hugosson@vll.se, tfn 070-670 27 95

Region Norrbotten: Carina Eriksson

carina.eriksson@norrbotten.se, tfn 072-728 71 72

Region Västernorrland: Åsa Cantzler,

asa.cantzler@rvn.se, tfn 070-574 29 81

Region Jämtland Härjedalen: Elin Wassdahl Nilsson,

elin.wassdahl-nilsson@regionjh.se, tfn 063-14 76 33

SVF för fem pilotdiagnoser infördes under 2015. 13 SVF infördes under 2016 och ytterligare tio SVF infördes under 2017. Tre SVF implementeras under 2018.

RCC Norr stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av SVF i norra sjukvårdsregionen.


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 22 oktober 2018