Kortare väntetider i norra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är ett implementerat arbetssätt inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. Satsningen på SVF fortsätter under 2020, enligt en ny överenskommelse som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). RCC Norr stödjer SVF-arbetet i norra sjukvårdsregionen.

Samtliga fastställda standardiserade vårdförlopp (SVF) i Kunskapsbanken

Lokala rutiner i regionerna

För praktiska rutiner kring olika SVF ansvarar respektive region och berörda verksamheter.

OBS. Länkarna fungerar endast inom respektive regions intranät: 

Till lokala rutiner i region Västerbotten

Till lokala rutiner i region Norrbotten

Till lokala rutiner i region Västernorrland

Till lokala rutiner i Region Jämtland Härjedalen

SVF-samordnare i regionerna

Vid länsspecifika frågor kring SVF, kan regionernas lokala samordnare kontaktas:

Västerbotten: 

Lena Svensson, lena.svensson@regionvasterbotten.se, tfn 072-703 70 69

Västernorrland: 

Åsa Cantzler, asa.cantzler@rvn.se, tfn 070-574 29 81

Jämtland Härjedalen:

Lina Fredriksson, lina.fredriksson@regionjh.se, tfn 063-14 76 34

Region Norrbotten: vakant

 

Arbetet med SVF har pågått sedan 2015.