MENY

Kortare väntetider i norra regionen

Norrlandsregionerna deltar i den nationella satsningen på att minska väntetider, minska regionala skillnader och förbättra kvaliteten i cancervården.
Som en viktig del i detta infördes under åren 2015–2018 standardiserade vårdförlopp (SVF) inom svensk cancervård. Satsningen fortlöper även under 2019 enligt en ny överenskommelse mellan staten och SKL.

Samtliga fastställda standardiserade vårdförlopp (SVF)

Lokala rutiner i regionerna

För de praktiska rutinerna kring de olika vårdförloppen ansvarar respektive region och berörda verksamheter. Nedan finns länkar till lokala remissrutiner och kontakter för SVF inom respektive region.

OBS. Länkarna fungerar endast inom respektive regions intranät: 

Till lokala rutiner i region Västerbotten

Till lokala rutiner i region Norrbotten

Till lokala rutiner i region Västernorrland

Till lokala rutiner i Region Jämtland Härjedalen

Lokala SVF-samordnare i regionerna

Regionernas lokala projektledare som profession inom cancervården kan kontakta när det gäller länsspecifika frågor kring SVF:

Region Västerbotten: Göran Hugosson,

goran.hugosson@regionvasterbotten.se, tfn 070-670 27 95

Region Norrbotten: Carina Eriksson

carina.eriksson@norrbotten.se, tfn 072-728 71 72

Region Västernorrland: Åsa Cantzler,

asa.cantzler@rvn.se, tfn 070-574 29 81

Region Jämtland Härjedalen: Elin Wassdahl Nilsson,

elin.wassdahl-nilsson@regionjh.se, tfn 063-14 76 33

Maria Lindström, familjeläkare i Västernorrland, berättar om hur viktigt det är att primärvården uppmärksammar alarmsymtom vid misstänkt cancer (film)

 

SVF för fem pilotdiagnoser infördes under 2015. 13 SVF infördes under 2016 och ytterligare tio SVF infördes under 2017. Tre SVF implementerades under 2018.

RCC Norr stödjer arbetet med införandet av SVF i norra sjukvårdsregionen.


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 6 augusti 2019