Kortare väntetider i norra regionen

Västerbottens läns landsting samt regionerna Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen, deltar i den nationella satsningen på att minska väntetiderna, minska regionala skillnader och förbättra kvaliteten i cancervården. Som en del i detta införs standardiserade vårdförlopp.

Samtliga 28 införda/fastställda standardiserade vårdförlopp (SVF) hittar du HÄR.

Lokala rutiner i landsting och region

För de praktiska rutinerna kring de olika vårdförloppen ansvarar respektive landsting/region samt berörda verksamheter. Nedan finns länkar till lokala remissrutiner och kontakter för SVF inom respektive landsting. OBS. Länkarna fungerar endast inom landstingens intranät: 

Till lokala rutiner i Västerbotten läns landsting

Till lokala rutiner i region Norrbotten

Till lokala rutiner i region Västernorrland

Till lokala rutiner i Region Jämtland Härjedalen

Lokala projektledare i landstingen

Norrlandstingen har utsett lokala projektledare som cancervården kan kontakta när det gäller länsspecifika frågor kring SVF:

Västerbottens läns landsting: Göran Hugosson,

goran.hugosson@vll.se, tfn 070-670 27 95

Region Norrbotten: Kristina Andersson, Carina Eriksson

kristina.a.andersson@norrbotten.se, tfn 072-228 00 21

carina.eriksson@norrbotten.se, tfn 072-728 71 72

Region Västernorrland: Åsa Cantzler,

asa.cantzler@lvn.se, tfn 070-574 29 81

Region Jämtland Härjedalen: Elin Wassdahl Nilsson,

elin.wassdahl-nilsson@regionjh.se, tfn 063-14 76 33

SVF för fem pilotdiagnoser infördes under 2015 och 13 SVF infördes under 2016. Ytterligare tio SVF införs under 2017.

RCC Norr stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av SVF i norra sjukvårdsregionen

Sidan uppdaterad: 28 september 2017