MENY

Handlingsplaner och redovisningar

Den 15 mars 2018 lämnade alla Norrlandsting/regioner in handlingsplaner till socialdepartementet, som beskriver hur man avser arbeta med införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) under 2018. RCC Norr samordnar arbetet och ansvarade för en regiongemensam inledning till handlingsplanerna.

När handlingsplanerna är godkända görs en första utbetalning av statliga stimulansmedel för satsningen på kortare väntetider i cancervården.

Före den 1 november 2018  ska varje landsting och region också inlämna en redovisning om genomförandet av handlingsplanen, där man beskriver hur man har gått tillväga för att införa SVF i cancervården.

Om redovisningen blir godkänd av socialdepartementet, görs därefter årets andra utbetalning av stimulansmedel till de landsting/regioner som arbetat enligt handlingsplanen och uppfyllt uppställda kriterier.

Ta del av samtliga handlingsplaner och redovisningar för arbetet med SVF

Kontakt

porträtt

Angela Hägg

vårdutvecklare,

RCC Norr


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 24 september 2018