Handlingsplaner och redovisningar

Den statliga satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF), har pågått sedan 2015. Varje region har sedan starten, årligen lämnat in en handlingsplan och en redovisning till socialdepartementet, som beskriver hur arbetet med SVF har fortlöpt i respektive region. I norra sjukvårdsregionen har RCC Norr samordnat det arbetet.

Efter godkännanden av handlingsplanerna har staten varje år gjort en första utbetalning av stimulansmedel för satsningen på kortare väntetider i cancervården.

Efter inlämnad och godkänd redovisning om genomförande av handlingsplanen, har årets andra utbetalning av statliga medel gjorts, till de regioner som har arbetat enligt handlingsplanen och uppfyllt uppställda kriterier.

Under våren 2019 fodrades dock inga handlingsplaner, eftersom överenskommelsen mellan staten och SKR blev klar i ett senare skede, jämfört med tidigare år. Varje region var dock tvugen att komma med en redovisning avseende SVF, i november 2019.

Samtliga regioners redovisningar godkändes och i början av 2020 gjordes en första delutbetalning av de statliga medel som avsatts. Framöver är respektive region ansvarigt för att ta fram två redovisningar, senast den 30 september 2020 och senast den 31 mars 2021. 

Ta del av samtliga handlingsplaner och redovisningar för arbetet med SVF