MENY

Utbildningar för koordinatorer inom standardiserade vårdförlopp

Inom satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) och tillsammans med Norrlandsregionerna, ordnar RCC Norr utbildningar för profession som har en koordinatorsfunktion inom SVF.

Den 1 mars 2018 anordnades en halv dags fortbildning via video om logistik och vårdflöden under rubriken Bättre vårdkedjor. Den första delen av fortbildningen var sjukvårdsregionalt gemensam och bestod av en föreläsning med avbrott för gruppvisa korta diskussioner. Den andra delen genomfördes lokalt i varje region (tidigare landsting). RCC Norr finasierade utbildningen. 

Bildpresentation Bättre vårdkedjor, utbildning 180301 (pdf)

Under hösten 2016 anordnade RCC Norr en utbildning via video, uppdelad på två tillfällen, för alla som arbetar som koordinatorer inom SVF. Utbildningen hade ett 60-tal deltagare och bestod vid vardera tillfälle av en sjukvårdsregional och en regionspecifik del.

Till mer information om utbildningen och koordinatorsfunktionen


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 25 februari 2019