MENY

Utbildningar för koordinatorer inom standardiserade vårdförlopp

Inom satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) anordnar RCC Norr, tillsammans med Norrlandsting och regioner, utbildningar för profession som har en koordinatorsfunktion inom SVF.

Den 1 mars 2018 anordnades en halv dags fortbildning via video om logistik och vårdflöden under rubriken Bättre vårdkedjor. Den första delen av fortbildningen var regiongemensam och bestod av en föreläsning med avbrott för gruppvisa korta diskussioner. Den andra delen genomfördes lokalt i landsting och regioner. RCC Norr finasierade utbildningen. 

Bildpresentation Bättre vårdkedjor, utbildning 180301 (pdf)

Under hösten 2016 anordnade RCC Norr en utbildning via video, uppdelad på två tillfällen, för alla som arbetar som koordinatorer inom SVF. Utbildningen hade ett 60-tal deltagare och bestod vid vardera tillfälle av en regional och en landstingsspecifik del.

Till mer information om utbildningen och koordinatorsfunktionen


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 5 oktober 2018